home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Leidiniai apie Skuodo kraštą

Informacija atnaujinta 2022-03-10 11:36

 

Lamm J. P. 2021. Apuolė. Kasinėjimai ir radiniai 1928–1932, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

 

Leidinys parengtas remiantis Birgerio Nermano, Eduardo Volterio, Vlado Nagevičiaus, Francio Balodžio ir Valdemaro Ginterio kasinėjimų ataskaitomis. Gintauto Zabielos straipsniai knygos II dalyje publikuojami pagal patikslintą lietuvišką originalą. Versta iš: Apuolė. Ausgrabungen und Funde 1928–1932. Klaipėda, 2009.

Leidinio leidybos projektas finansuotas Skuodo rajono savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos lėšomis.

 

 

 

 

 

Subačius K. 2021. Skuodas. Kraštas ir miestas. Marijampolė: Piko valanda.

Leidinyje pristatomas Skuodo krašto ir miesto raidos kelias grindžiamas pasiekimais archeologijos, istorijos šaltinių ir pastarųjų dešimtmečių iškilių istorikų darbais bei krašto asmenine patirtimi nuo 1958 m. Jo raidą visais laikais sąlygojo, o priešistoriniais laikais ir lėmė gamtinės ypatybės, kurios turi ryškių skirtumų lyginant su kitais Lietuvos kraštais. Rašytinė krašto istorija pradedama skaičiuoti nuo Apuolės žemės pilies apsupties ir jos didvyriškos kovos 853 metais aprašymo Rimberto kronikoje. Apuolės žemės visapusiškos sąsajos su Skuodo pilies, dvaro, miesto, krašto raida yra knygos autoriaus credo. Istoriniai pergalingi Skuodo, Durbės mūšiai ir jų didvyris Žemaičių kunigaikštis Almenas yra unikalios Skuodo krašto istorijos dalis, kurios tąsą atsekame per visą miesto, krašto istoriją. 

  Antrojoje knygos dalyje – trumpajame sąvade pateiktos glaustos žinios apie kraštą, miestą kūrusius žmones. Krašto gamtos, jo senos istorijos unikalumą, lietuvių kalbos giliausius klodus atspindi upių, ežerų išplėstinis vardynas.