home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje

Informacija atnaujinta 2021-07-30 15:37

2017 m. rudenį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija. Šis projektas skirtas etninio savitumo išsaugojimui, o jo pagrindinis tikslas – atskleisti Skuodo krašto kultūros savitumą kitiems Lietuvos etnokultūriniams regionams. Vienas iš projekto uždavinių – brošiūros „Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje“ leidyba. Šiame leidinyje galima susipažinti su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklomis, siekiančiomis saugoti gimtojo krašto tradicijas, kalbą, papročius bei stengiantis šias vertybes perduoti ateinančioms kartoms. O kadangi Skuodo kraštas turtingas tarmiškai rašančiais literatais, tad naujai išleistoje brošiūroje publikuojama kelių autorių žemaitiška kūryba.