mobili versija | standartinė versija
main-image

Konkursai, projektai

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ PROJEKTAI

Projektas „Skuodo rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų ugdymo programa“

Projekto tikslas - ugdyti Skuodo rajono suaugusiųjų asmenų bendrąsias kompetencijas, pasitelkiant įvairias mokymo formas ir būdus.
 
Projekto trukmė – 2018 m. lapkričio 12 d. – 2018 m. gruodžio 14 d.
 
Projektą remia – Skuodo rajono savivaldybė.
 
Trumpas projekto pristatymas. Suaugusių švietimas yra labai svarbi mokymosi visą gyvenimą politikos dalis, turinti reikšmingos įtakos konkurencingumui, įsidarbinimui, aktyviam pilietiškumui, asmeniniam tobulėjimui, socialinei įtraukčiai ir t. t. Pažymėtina, kad ši mokymosi programa yra skirta padėti suaugusiems Skuodo rajono gyventojams tobulinti bendrąsias kompetencijas, motyvuoti juos užsiimti naudinga veikla, ugdyti papildomas kompetencijas bei mokytis visą gyvenimą.

 

Projektas „Mūsų paveldas: vakar, šiandien ir rytoj“

Projekto tikslas - paminėti Europos dieną, skatinant, kad kuo daugiau Skuodo rajono gyventojų atrastų Europos kultūros paveldą, imtų juo domėtis.

Projekto trukmė – 2018 m. balandžio 23 d. – 2018 m. gegužės 14 d.

Projektą remia – Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.

Trumpas projekto pristatymas. Kultūros paveldas – tautos savasties išlikimo garantas, kraštovaizdžio sudėtinė dalis bei šalies įvaizdžio formavimo priemonė. Jis pagrįstai gali būti vadinamas visuotine vertybe, svarbia tiek individui, tiek bendruomenei, tiek visuomenei. 2018 m. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kartu su partneriais (Skuodo meno mokykla, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Skuodo Švč. Trejybės parapija, Skuodo muziejus, Šauklių kaimo bendruomenė, Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo atviras jaunimo centras, Skuodo literatų klubas) organizuojamos Europos dienai skirtos šventės „Mūsų paveldas: vakar, šiandien ir rytoj“ tikslas – paminėti Europos dieną, skatinant, kad kuo daugiau Skuodo rajono gyventojų atrastų Europos kultūros paveldą, imtų juo domėtis.Projektas-renginių ciklas „Popieriniai knygutyčių labirintai“

Projekto tikslas – motyvuoti Skuodo miesto ir rajono vaikų skaitymo skatinimą ir ugdyti su skaitymu susijusius įgūdžius.
Projekto trukmė – 2018-02-01 – 2018-12-14.
Projektą remia – Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai – Skuodo meno mokykla, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo rajono pagrindinės mokyklos ir gimnazijos, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo vaikų ir moksleivių tėvų asociacija, Šačių ir Barstyčių kaimų bendruomenės.
Trumpas projekto pristatymas. Pagrindinė projekto idėja – organizuojant skaitymo skatinimo renginius kartu su vaikais kurti popierines ar kartonines renginių dekoracijas, žaidimus ir pristatomų knygų veikėjus. Įgyvendinant projekto uždavinius 2018 m. Skuodo rajono bibliotekos suorganizuos 6 knygų pristatymus-susitikimus su rašytojais; 2 skaitymus-žaidimus, kurių vedėjai bus profesionalūs aktoriai; vieną spektaklį, kurio scenarijus sukurtas pagal žinomo lietuvių rašytojo knygą. Po vieną tokio pobūdžio renginį įvyks septyniose Skuodo rajono vietovėse, kuriose yra bendrojo lavinimo mokyklos. Projekto veiklose dalyvaus ne tik Skuodo miesto, bet ir 15-os Skuodo rajono kaimų bei miestelių vaikai, Barstyčių ir Mosėdžio parapijos vaikų globos namų gyventojai, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro lankytojai. Projekto pabaigai bus sukurta virtuali fotografijų paroda-koliažas „Metai su knygutyčių nuotykiais“, kuris vizualiai pristatys ir apibendrins visus projekto renginius ir nuveiktus darbus.

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 METŲ PROJEKTAI

Projektas „Tarptautinė kultūrinių mainų savaitė „Baltų genčių – latgalių, kuršių ir žemaičių kraštų panašumai bei skirtumai“
 
Projekto tikslas: stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp trijų etninių baltų genčių regionų – Latgalos, Kuršžemės (Latvija) ir Žemaitijos (Lietuva) kultūrininkų, suteikti galimybę istorijos, etnokultūros tradicijų tyrinėjimo bei kitiems kultūrinio darbo specialistams įgyti naujų žinių apie vienas kito gimtuosius kraštus, pasikeisti gerąja patirtimi ir tarptautiniu lygiu viešinti patrauklų minėtų kraštų įvaizdį, su gautomis žiniomis supažindinti ir plačiąją visuomenę.
Projekto trukmė: 2017-06-15 – 2017-10-09
Projektą remia: LR kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Latvijos Respublikos Rezeknės miesto biblioteka, Latvijos Respublikos Priekulės krašto savivaldybė, Skuodo žemaičių draugija.
Trumpas projekto pristatymas: šiemet minint Piliakalnių metus, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka rengia platesnio masto Baltų vienybės dienos paminėjimą. Ji, bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos Latgalos ir Kuršžemės regionų atstovais iš Rezeknės, Priekulės savivaldybių ir Skuodo žemaičių draugija, organizuoja kultūrinių mainų savaitę, kurios metu skuodiškiai bus supažindinti su minėtų kraštų kultūra, istorija, šviesuoliais ir nūdiena. Bus surengta Baltų vienybės dienai skirta ugnies sąšauka, kurios metu uždegsime laužus ant rajone esančių piliakalnių, pabrėždami tai, jog piliakalniai yra bendras baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis.

PROGRAMA „KULTŪROS EDUKACIJA“

Projektas „Atrask neatrastus savo gebėjimus bibliotekoje“

Projekto tikslas – skatinti šeimų užimtumą meninėmis ir kūrybinėmis veiklomis, kurių metu svarbiausia būtų ne galutinis rezultatas, o pats kūrybos vyksmas, išgyventos emocijos.
Projekto trukmė – 2017-03-01 – 2017-12-15.
Projektą remia – LR kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai – Skuodo rajono Gėsalų bendruomenė, Skuodo rajono Vižančių kaimo bendruomenė, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Skuodo dekanato šeimos centras.
Trumpas projekto pristatymas: projektu siekiama spręsti užimtumo trūkumo šeimose problemą: sudominti ir padėti rasti bendrų pomėgių, naujų laisvalaikio praleidimo būdų, netgi įgyti naujų įgūdžių bei panaudoti juos šeimos finansinio gėrio kūrimui. Šeimoms bus pasiūlyti edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai: sausasis ir šlapiasis vėlimas iš vilnos, dekupažas, dirbiniai iš odos, floristika, sutažas, tapyba ant šilko, mezgimas ir nėrimas su karoliukais ir kauline adata, audimas, dekoratyviniai dirbiniai iš cemento. Užsiėmimai, kuriuos ves patyrę, kvalifikuoti kūrėjai, vyks Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Senamiesčio, Vižančių, Pašilės ir Gėsalų filialuose.
 

Skaityti daugiau...

2016 metų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kultūros ir meno srities projektai

Projektas „Dvylika mėnesių su knyggraužiais“
 
Projekto tikslas – motyvuoti Skuodo miesto ir rajono vaikų skaitymo skatinimą ir ugdyti su skaitymu susijus įgūdžius.
Projekto trukmė: 2016-01-02 - 2016-12-15
Projektą remia: LR kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Skuodo meno mokykla, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo rajono pagrindinės mokyklos ir gimnazijos bei jų bibliotekos, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Klaipėdos I. Simonaitytės apskrities viešoji biblioteka, Barstyčių vaikų globos namai, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Mosėdžio, Ylakių, Šačių, Barstyčių. Aleksandrijos, Šauklių, Lenkimų filialai.
Trumpas projekto pristatymas: Projektu „Dvylika mėnesių su knyggraužiais“ siekiama motyvuoti vaikų skaitymo skatinimą Skuodo rajone, kuriame dalyvautų dvi tikslinės vaikų amžiaus grupės: pradinių klasių mokiniai ir ankstyvieji paaugliai (5-6 kl. mok.). Per metus bus surengti: 6 knygų pristatymai ir susitikimai su profesionaliais knygų kūrėjais, leidėjais, aktoriais; aktyviausiems projekto dalyviams bus suorganizuotas knygos pristatymas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje; vaikai ir paaugliai surengs perskaitytų knygų pristatymus bendraamžiams. Taip pat vyks: skaitymo akcija; literatūriniai žaidimai ir popietės, tamsūs skaitymai; seminaras viešosios bibliotekos ir mokyklų bibliotekų darbuotojams, knygos šventė.

Skaityti daugiau...

Projektas "Tradiciškiausio lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjo Romualdo Granausko pėdsakų įamžinimas Skuodo žemėje"

        Projektas skirtas žymaus prozininko, dramaturgo, eseisto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, "archaiško ir modernaus menininko", dalį savo gyvenimo gyvenusio ir dirbusio Skuodo rajone atminimui įamžinti.
        Projekto pagrindinis tikslas - įprasminti žymaus prozininko, dramaturgo, eseisto Romualdo Granausko kūrybinį paveldą, atminimo lentomis pažymint Skuodo rajone esančias vietoves, kuriose gyveno, mokėsi ir dirbo rašytojas.

          Projektą iš dalies finansuoja LR Kultūros ministerija.

Projektas "Simono Daukanto "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" - pirmoji lietuvių kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas"

        Šis projektas įtrauks įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmones. Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas vaikų ir jaunimo švietimui.
         Vykdant projektą "Simono Daukanto "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" - pirmoji lietuvių kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas", bus surengta konferencija "Simonas Daukantas ir pirmoji lietuvių kultūros istorija". Projekto metu bus parengta kilnojama paroda (stendas) "Simonas Daukantas ir "Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių": archyviniai dokumentai liudija".

          Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

PROJEKTAS „ŽEMAIČIŲ KALBA–24/7"

        2015 metų pradžioje Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas bibliotekų projektų daliniam finansavimui gauti. Šiam konkursui Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir pateikė projektą, kuris skirtas žemaičių kalbos (tarmės) puoselėjimui „Žemaičių kalba–24/7“. Gegužės mėnesį mus pasiekė žinia, jog šiam projektui skirtas Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansavimas. Projekto „Žemaičių kalba–24/7“ pagrindinis tikslas yra sukurti vartotojams patrauklų informacinį portalą, leisiantį susipažinti su žemaičių kalbos raidos istorija, gramatika, žemaitiškai rašančiais autoriais ir jų kūriniais, bei suteikiantį galimybę mokytis žemaičių kalbos nuotolinių kursų metu arba žaidžiant edukacinius žaidimus. Šios veiklos bus pradėtos įgyvendinti 2015 metų pabaigoje.

           Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

Europos dienai paminėti skirtas projektas „Mes+ES=Bendri siekiai“

        2015 metų pavasarį vykdys projektą „Mes+ES=Bendri siekiai“. Projekto tikslas - informuoti Skuodo miesto gyventojus ir svečius apie Europos Sąjungos vystomąjį bendradarbiavimą, jo naudą paramos gavėjams ir Europos Sąjungos piliečiams.
         Projektą remia Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.

2015 metų Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos kultūros ir meno srities projektai

        Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka rudenį įgyvendins kultūros ir meno srities projektą–renginių ciklą „KULTŪRŲ SPIEČIUS“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. Šio projekto veiklos skirtos Etnografinių regionų metams, o jų pagrindinis tikslas yra kitus Lietuvos Etninius regionus supažindinti su Skuodo krašto kalbos, kultūros, tradicijų savitumu ir išskirtinumu. Žemaičių kultūrines programas planuojama parodyti Pasvalio, Vilkaviškio ir Varėnos kraštų gyventojams, o įgyvendintas veiklas – įamžinti išleistoje brošiūroje „Kultūrų spiečius-2015“.

                                   ***                                ***                                   ***

        Dar vienas kultūros ir meno srities projektas „TA TĖVŲ KALBA TAIP ŠIRDŽIAI MIELA“, kurį dalinai finansuos Lietuvos kultūros taryba taip pat skirtas Etnografinių regionų metams, o jo pagrindinis tikslas – organizuoti renginius, prisidėsiančius prie žemaičių tarmės, gyvosios mūsų krašto tradicijos, puoselėjimo bei tradicijų bei papročių žinomumo didinimo. Į projekto veiklas įtraukti ir tradiciniais tapę renginiai – autorių rašančių žemaičių kalba (tarme) ir regioninis skaitovų „Skaitome žemaitiškai“ konkursai.

                                    ***                                ***                                   ***

        Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos projekto renginių ciklo „Kas nušviečia mūsų sielas, tuo privalome dalintis su visais“, kurį dalinai remia Lietuvos kultūros taryba, veiklos bus nukreiptos Skuodo rajono globos įstaigų gyventojų kultūrinimui bei švietimui.
        Įgyvendinant projektą, bus sudarytos galimybės plačiajai visuomenei susipažinti su poetės D. Paulauskaitės ir literatūros kritiko R. Pakalniškio kūrybos ir gyvenimo faktais, pasitelkiant gyvą poetų, literatų žodį, kvalifikuotų specialistų – literatūrologų pranešimus, kurie aktualizuos kultūrines, tautines vertybes jų kūryboje.
Bus surengti portretiniai vakarai, skirti Danutei Paulauskaitei, Vaclovui Pociui, Ričardui Pakalniškiui atminti Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei Rukų ir Barstyčių filialuose.

                                  ***                                ***                                   ***

Jungtinis projektas „Cirulielis“
        Tai jungtinis projektas kartu su leidykla „Druka“ – leidinio, pristatysiančio Žemaitijos regioną išleidimas, kurį dalinai finansuos Lietuvos kultūros taryba. Knygoje „Cirulielis“ su žemaičių kalbos gramatika supažindins lituanistas dr. Juozas Pabrėža, bus pateikta žemaitiškai rašančių autorių kūryba. Ne tik Skuodo rajono literatų, bet ir iš kitų Žemaitijos regiono autorių kūriniai, skirti jaunesniam mokykliniam amžiui.
       Ši žemaitiškų skaitinių knygelė – svarbus žingsnis siekiant puoselėti ir išsaugoti šio krašto kalbą.

                                  ***                                ***                                   ***

        Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendins kultūros ir meno srities edukacinių renginių ciklą „MENAS ŽMOGAUS GEROVEI“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Skuodo rajono savivaldybės administracijos kultūros plėtros rėmimo fondas. Projekto tikslas – didinti kultūrinės, meninės ir socialinės aplinkos tarpusavio bendradarbiavimą įtraukiant socialinės atskirties grupes, šeimas į kultūrinę – edukacinę veiklą. Užsiėmimai vyks – Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje, senamiesčio, Didžiųjų Rūšupių, Gėsalų filialuose.