Pradžia Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Periodiniai leidiniai

Periodikos skaitykla

Periodikos skaitykla, tai erdvė, kurioje vartotojams suteikiama galimybė paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti.

Bibliotekoje galima skolintis ne tik knygas.  Skaityklos atvirasis periodikos fondas laisvai prieinamas vartotojams. Atvirame periodikos skaityklos fonde galima nemokamai skaityti laikraščius, žurnalus, kitus spaudos leidinius. Senesnių leidinių numeriai skolinami į namus.

Skaityklos periodinių leidinių atvirąjį fondą sudaro 87 pavadinimų žurnalų ir 11 pavadinimų laikraščių, iš viso apie 100 pavadinimų leidinių.

Leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Šiais metais biblioteka prenumeruoja 5 pavadinimų laikraščius ir 39 pavadinimo žurnalus.

Laikraščiai:

Mūsų žodis, Klaipėda, Lietuvos rytas, Šiaurės Atėnai, Vakarų ekspresas.

Žurnalai:

Anna (vokiečių k.), Artuma, Ar žinai, kad?, Augalų pasaulis, Būrėja (Prie kavos), Edita (Prie kavos), Iliustruotoji istorija, Iliustruotasis mokslas, Ji, Kelionės ir pramogos, Ko gydytojai tau nepasako?, Literatūra ir menas, Legendos, Mano namai, Mano sodyba, Mįslės ir faktai, Močiutės žolelės, Moteris, Moters patarimai (Prie kavos), Moters savaitgalis, Namie ir sode, Planetos paslaptys, Prie kavos +TV, Psichologija Tau, Raktas, Rankdarbiai plius visažinis, Rankdarbių albumas, Rasos, Savaitė, Savaitgalis, Sodo kraitė, Sodo spalvos, Stilius, Sveikata (Prie kavos), Tau apie tave, Valstybė, Žiniuonių patarimai ir kitos smulkmenos, Žmonės.

Bibliotekos skaitykloje galite rasti ir šiuos leidinius:

Laikraščiai:

Bičiulystė, Mokslo Lietuva, Tremtinys, XXI amžius,7md, 370.

Žurnalai:

Akiratis, Archiforma, Ateitis, Baltas kambarys, Būdas, Dailė, Dainava, Donelaičio žemė, Durys, Eskizai, Ganytojas, Gimtasai kraštas, Indraja, Kardas, Karys, Kariūnas, Kelionė, Kinas, Krantai, Kultūros barai, Logos, Metai, Miškai, Mogazinas, Muzikos barai, Naujasis židinys, Naujoji Romuva, Nemunas, Nepriklausomybės sąsiuviniai, Padubysio kronikos, Paukščiai, Prie Nemunėlio, Rambynas, Santara, Senvagė, Spectrum, Šiaurietiški atsivėrimai, Ta pati, Tarp knygų, Tautodailės metraštis, Teatro žurnalas, Ugdymo meistras, Varpai, Varpas, Viltis, Voruta, Žemaičių žemė Žiemgala, Žolynų žurnalas, Žurnalistika.

Čia taip pat kaupiamas spaudinių archyvas.

Saugykloje saugomas ir seniausiai leidžiamo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“, bei laikraščio „Skuodas“ archyvas.