mobili versija | standartinė versija
main-image

Darbo užmokestis

 
  

Pareigybės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų

skaičius
 2020 m.

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 -  -  -  -
Pavaduotoja 1 -  -  -  -
Struktūrinio padalinio vadovas 4 1295,81  1367,58  1371,12  1385,89

Inžinierius bibliotekinių procesų

automatizavimui

1 1286,09 1251,10  1253,05  1267,53
Vyresnysis bibliotekininkas 22 967,32  1022,42  1029,24  1033,55
Bibliotekininkas 5 758,43 898,18  900,26  909,85
Kiti darbuotojai 4 323,80 478,73  435,94  452,72