mobili versija | standartinė versija
main-image

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos republikos skaitmeninės darbotvarkė“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

Skuodo rajono tarybos sprendimai

Sprendimas dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių - filialų ir pareigybių skaičiaus juose patvirtinimo
Priedas. Viešosios bibliotekos struktūriniai padaliniai - filialai

Sprendimas dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo nr. T9-9 "Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių - filialų ir pareigybių skaičiaus juose patvirtinimo" 1  punkto pakeitimo 
Priedas. Viešosios bibliotekos struktūriniai padaliniai - filialai

Sprendimas dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos turto perdavimo bendrojo lavinimo mokykloms

Sprendimas dėl dalyvavimo įgyvendinant investicinį projektą

 

Sprendimas dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos detaliojo plano ir techninio projekto rengimo

Sprendimas dėl 0,8 ha ploto visuomeninės paskirties žemės, esančios prie turgaus bei S.Dariaus ir S.Girėno g. sankryžos Skuode detaliojo plano tvirtinimo 

 

Audito ataskaita dėl savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vertinimo