mobili versija | standartinė versija
main-image

Stanislava Minelgienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vedėja

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

3.Išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;

4.Išmanyti raštvedybos taisykles;

5.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

6.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

1.Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veiklą;

2.Rengia ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojui teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metinius veiklos planus (iki einamųjų metų gruodžio 15 d.) ir ataskaitas (tekstines ir statistines; pagal grafiką);

3.Kontroliuoja ir analizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metinių veiklos planų vykdymą;

4.Užtikrina, kad būtų vykdomos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriui pavestos užduotys;

5.Rūpinasi savo ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu: apie esamą kvalifikacijos kėlimo poreikį praneša Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijai;

6.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje diegia naujas darbo formas (prieš tai suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracija);

7.Teikia metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojams bei Skuodo rajone veikiančių švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojams (darbo su vaikais klausimais);

8.Sudaro ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresniajam bibliotekininkui (administracija) teikia darbuotojų atostogų grafikus;

9.Dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;

10.Rūpinasi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus įvaizdžiu;

11.Savo kompetencijos ribose bendradarbiauja su žiniasklaida, bendrojo lavinimo mokyklomis, Skuodo miesto seniūnija, Skuodo muziejumi, Skuodo rajono kultūros centru, Skuodo krašto bendruomene, Skuodo atviru jaunimo centru ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

12.Koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą su Skuodo rajono švietimo įstaigomis, Skuodo muziejumi, Skuodo rajono kultūros centru, Skuodo krašto bendruomene, Skuodo atviru jaunimo centru ir kitomis įstaigomis;

13.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos siųstus raštus ir juos vykdo;

14.Sudaro visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vartotojams vienodas galimybes gauti reikiamus dokumentus, informaciją, pasinaudoti skyriaus teikiamomis paslaugomis ir t. t.;

15.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose darbuotojų susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose priimtus nutarimus;

16.Kontroliuoja ir atsako už darbo drausmės ir darbo režimo laikymąsi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje;

17.Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus renginius, įskaitant ir viešųjų erdvių kultūrinius renginius Skuodo rajone ir už jo ribų;

18.Pildo bibliotekinę dokumentaciją;

19.Dalyvauja atrenkant ir užsakant dokumentus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondui formuoti;

20.Inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus paslaugomis;

21.Ieško partnerių ir rėmėjų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus renginių ir projektų įgyvendinimui;

22.Įvairiems fondams rengia ir teikia projektų paraiškas;

23.Pavaldiems darbuotojams formuoja metines veiklos užduotis;

24.Atlieka pavaldžių darbuotojų veiklos vertinimą (pagal suformuotas metines veiklos užduotis), veiklos vertinimo išvadas teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriui;

25.Reklamuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veiklą;

26.Atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių.