mobili versija | standartinė versija
main-image

Bernadeta Jonaitienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybė


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Gautus dokumentus sutikrina su lydimaisiais dokumentais;

2.Gautus dokumentus įveda į LIBIS:

2.1. Dokumentams, kurių bibliografinių aprašų nėra suvestiniame kataloge, kuria bibliografinius aprašus (dokumentams, kurių bibliografiniai aprašai yra suvestiniame kataloge, nauji bibliografiniai aprašai nėra kuriami, darbuotojas nukopijuoja suvestiniame kataloge esantį dokumento bibliografinį aprašą);

2.2. Klijuoja brūkšninius kodus ir susieja juos su į LIBIS įtrauktais dokumentais;

3.Dokumentams suteikia šifrus;

4.Antspauduoja dokumentus;

5.Į dokumentus įrašo jų inventorinius numerius;

6.Paruoštus išduoti dokumentus kartu su lydimaisiais dokumentais perduoda Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams, filialams bei Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekoms;

7.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėjui teikia gautų dokumentų (dokumentų, skirtų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių, filialų bei Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekų fondams pildyti) lydraščius ir lydraščių suvestines;

8.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų fondų perdavimuose;

9.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams padeda organizuoti renginius;

10.Dalyvauja projektinėje veikloje;

11.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais:

11.1. Aptarnauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojus;

11.2.   Supažindina vartotojus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugomis;

11.3.   Registruoja ir kasmet perregistruoja vartotojus LIBIS;

11.4.   Moko vartotojus naudotis LIBIS: rezervuoti, užsakyti, prasitęsti dokumentų išdavimo laiką ir t. t.;

11.5.   Moko vartotojus naudotis Bibliotekų elektroninių paslaugų portalo (www.ibiblioteka.lt) teikiamomis paslaugomis;

11.6. Konsultuoja vartotojus dokumentų atviruose Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonduose paieškos klausimais;

11.7.  Vykdo internetu iš vartotojų gautus dokumentų užsakymus: atrenka užsakytas knygas ir paruošia jas išdavimui;

11.8.  Skaitytojų pageidavimu pratęsia išduotų leidinių grąžinimo terminus (ne daugiau kaip 2 kartus).