mobili versija | standartinė versija
main-image

Gavėnios popietė bibliotekoje

Popietės dalyviai

Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje kovo 9 dieną vyko gavėnios popietė „Tradiciniai žemaičių giedojimai".

Popietėje dalyvavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studijos giedotojai bei kunigai Saulius Stumbra ir Mindaugas Šlaustas.
Progų susitikimui būta ir daugiau. Šiemet švenčiame Žemaičių krikšto 600 metų sukaktį ir visas katalikiškas pasaulis mini Tikėjimo metus. Šiomis dienomis Romoje lankėsi didelė žemaičių piligrimų grupė, tame tarpe ir skuodiškiai, daugiau kaip šeši šimtai žmonių. Minėtoms sukaktims ir buvo skiriama gavėnios popietė.
Žemaičiai yra išlaikę gilias giedojimo tradicijas gavėnios laikotarpiu. Skuodo rajone vos ne visuose kaimeliuose kiekvieną savaitę žmonės renkasi giedoti Kalvarijos Kalnus. Gavėnios popietės metu taip pat buvo tęsiama giedojimo tadicija tik kitokiu būdu.
Susirinkusius pasveikino Skuodo parapijos kunigas Mindaugas Šlaustas, palinkėdamas šviesaus gavėnios laikotarpio, nuoširdumo, gerų darbų aplinkiniams be jokio atlygio ir apsivalymo savo širdyse.
Ypač malonu buvo išgirsti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studijos giedotojų giesmių atliekamų lotynų kalba. Choro veiklos pradžia – 1991m. gegužė. Atgavus nepriklausomybę imta domėtis tuo, kas sovietmečiu buvo draudžiama ir nepageidaujama. Tuo metu grupelė jaunų žmonių pajuto troškimą atgaivinti ir giedoti vieną iš Katalikų Bažnyčios turtų – grigališkąjį choralą. Schola Cantorum de Regina Pacis – grigališkojo choralo studijai vadovauja Vidmantas Budreckis. Choras giedojo Prancūzijos, Vokietijos, Italijos bažnyčiose, taip pat įvairiose Lietuvos parapijose.
Kun. S.Stumbra kalbėjo tema „Tikėjimo metų gavėnia su popiežiumi Benediktu XVI - uoju“. Pasakojo apie krikšto sakramentą, kuris yra viso tikėjimo pradžia. Kalbėta apie šio laikmečio sunkumus ieškant krikšto tėvų, kurie atitiktų keliamus jiems reikalavimus ir kt. bei atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Sužinota, kad idealu būtų vaiką pakrikštyti per du mėnesius nuo jo gimimo. Kalbėta ir apie išpažintį ir jos dažnumą. Neužtenka tai padaryti vieną kartą metuose, taip kaip savo namus išvalyti tik vieną kartą metuose, reikia nuolat apsivalyti savo dvasinį pasaulį kaip ir mus supančią aplinką.
Popietės dalyviai dėkojo kunigams ir grigališkojo choralo giedotojams už dvasingą pasibuvimą, džiaugėsi, kad taip baigiasi savaitė. Jei kiekvieną šeštadienį pavyktų gauti tokią gerumo, tikėjimo, dvasingumo, jausmingumo ir nuoširdumo pamoką, visa ateinanti savaitė būtų kaip ištisa šventė - visus mylėtume, globotume, būtume laimingi patys ir kitiems padėtume tapti tokiais.

Nuotraukų galerija