mobili versija | standartinė versija
main-image

Svečiuose pas pietų žemaičius

Spalio 4-ąją Švėkšnos (Šilutės r.) tradicinių amatų centre, įvyko draugijos „Tėviškė“ su vietos biblioteka inicijuotas renginys, skirtas Žemaitijos metams ir Simono Stanevičiaus 220-osioms gimimo metinėms paminėti, kuriame Skuodo literatų klubas „Nojus“ parodė literatūrinę-muzikinę programą „Gimtuoji kalba vėsam kam pasabni“.


Prieš programą skuodiškiai literatai (ne tik tie 12, kurie dalyvavo programoje) su kai kuriais savo artimaisiais pasinaudojo giedros suteikta proga pasižvalgyti po Švėkšną. O kai švėkšniškiai bičiuliai parūpina tokią gidę, kaip mokytoja Ona Norkutė, ekskursija tampa nepalyginamai įdomesnė nei po miestelį slankiojant vieniems. Nors netikėtai radosi kliūčių, kurios pedagogę ne tik sutrikdė, bet ir įskaudino... Vos tik įėjus įstabiojon Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčion, kunigas bemat pasičiupo mikrofoną ir, nutildęs gidę, surengė bažnytinio etiketo pamokėlę – su užsidegimu puolė aiškinti, kada ir prieš ką reikia nusiimti, kepurę, kokią maldą pirmiausia sukalbėti, įėjus į šventovę... O kai mokytoja, suprasdama, jog „nojiečiai“ turi nedaug laiko, bet nori kuo daugiau pamatyti, juos ėmė raginti palengva kilti iš suolų ir eiti šventoriun, kunigas įkandin mestelėjo ne itin korektišką repliką... Į ką didžiulė grupė atvykusiųjų iš Klaipėdos reagavo juoku... Na, o paskui, palaukęs, kol apie bažnyčios statybą, jos fundatorius pasakojanti švėkšniškė su skuodiškių grupe šventoriumi prieis vadinamąsias galines šventovės duris, dvasininkas nepasigėdijo, iššokęs pro jas, įsakmiai pakviesti pedagogę vidun... Ir, anot jos pačios, kaip reikiant „atskalbti“. Tarptautinės mokytojų dienos, su kuria skuodiškiai kaip tik pasveikino, išvakarėse!.. Nors pagal amžių jis šiai garbaus amžiaus moteriai tiktų į anūkus!.. Gaila buvo akivaizdžiai sutrikusios mokytojos. Gėda dėl kunigo...
Bet šis incidentas išvykos vis tiek nesugadino: „nojiečiai“ pasigrožėjo visomis rudens varsomis sušvitusiu dvaro parku, nusifotografavo rūmų terasoje, miestelio centre... Ir patraukė į Švėkšnos tradicinių amatų centrą, kur jų laukė gana gausi auditorija bei renginio iniciatorė, draugijos „Tėviškė“ pirmininkė, žinoma literatė Violeta Astrauskienė.
Žemaitijos metams ir Simono Stanevičiaus 220-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas susiėjimas prasidėjo žemaitišku švėkšniškės Virginijos Vičienės pranešimu apie Simoną Stanevičių. Tiksliau, jos anūkės padeklamuotu tarmišku eilėraštuku. Vėliau specialiai tam pakviestas Skuodo literatų klubas „Nojus“ parodė literatūrinę-muzikinę programą „Gimtuoji kalba vėsam kam pasabni“. Joje be tarmišką poeziją skaičiusių literatų dalyvavo ir žemaitiškos dainuojamosios poezijos atlikėjas iš Kretingos rajono Leonas Rimeika.
Iki tol ši programa jau parodyta aplinkiniuose Kretingos, Mažeikių bei Plungės rajonuose.
Po renginio netrūko nei vaišių, nei dovanų. O grįžus namo, modernių šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba pradėti gauti labai geri atsiliepimai apie programą. Aišku, tuo belieka tik džiaugtis.
Bet ne tik programa – ir Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių bendryste. Kadangi tądien, Tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse, pasveikintos visos keturios šios organizacijos narės pedagogės (Danutė Lekniuvienė, Adelė Semenavičienė, Elena Janušaitienė ir Aldona Jadvyga Mončienė), vardadienio proga – Pranciškus Mončius... Tad grįžtant netrūko nei geros nuotaikos, nei dainų. Išvyka tapo tikra rudens švente.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė
Nuotraukos Augenijaus ZABIČIO

Nuotraukų galerija