mobili versija | standartinė versija
main-image

„Nojus“ – projekto partneris

Skuodo literatų klubas „Nojus“ yra Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projekto, kurį remia Lietuvos kultūros taryba, „Iš amžių glūdumos į šiandieną per amatus ir kultūrą“, partneris. Tad „nojietės“ dalyvavo jau ne vienoje įdomioje projektinėje veikloje.


    Pavasarį Aldona Mončienė, Stselė Jurgilevičienė ir Joana Pajauskienė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Senamiesčio filiale mokėsi daryti atvirukus ir juose rašė palinkėjimus Žemaitijai. O kadangi palinkėjimai skirti šio šalies regiono paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų sukakties proga, aišku, rašyti reikėjo žemaitiškai. Tad, kadangi iš 23-ijų Skuodo literatų klubo narių tarmiškai nekuria tiktai 5, sunku tikrai nebuvo.
    O štai rugsėjo 22-ąją tame pačiame bibliotekos filiale įvyko popietė, skirta gėlėms. Mat tądien čia mokytasi siuvinėti kryžiuku. O ar begali kas būti gražesnio už iš medžiagos visomis spalvomis mirksinčius žiedus?!. Kad ir rudeninius: juk, pavyzdžiui, jurginai savo įvairove keri nė kiek ne mažiau už kitas gėles. Tad literatės – Adelė Zubienė, Adelė Viskontienė, Adelė Mosteikienė ir Genutė Kaunienė – pirmiausia paskaitė savo žemaitiškos kūrybos, kurioje minimos gėlės... O jau paskui, kitoms mokymų siuvinėti dalyvėms pageidaujant, dovanojo tarmiškų eilėraščių kitomis temomis.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė
Nuotraukos iš Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Senamiesčio filialo archyvo

Nuotraukų galerija