mobili versija | standartinė versija
main-image

Gegužė – poezijos mėnuo

Kaip ir kasmet, gegužė rajono literatams buvo ypač intensyvi – turtinga įvairių renginių. Mat, kai Lietuvon sugrįžta „Poezijos pavasaris“, juo pakvimpa visur: ir miestuose, ir miesteliuose, ir gyvenvietėse, ir kaimeliuose.


Skuodo rajone šiemet „Poezijos pavasaris“, vadintinas pavasarėliu, pirmiausia, t. y. gegužės 10 d., atkako į Kalvius, prie Simono Daukanto klėtelės. Pernai pradėtą Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos iniciatyvą ten atgaivinti „Poezijos pavasarį“ (o juk kadaise būdavo sulaukiama svečių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš užsienio...) tęsė vietos institucijos – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialas su Skuodo rajono kultūros centro skyriumi. O prie jų prisidėjo, t. y. atvykę savo kūrybos paskaitė, Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariai. Tiesa, mažiau nei pusė: Aldona Mončienė, Joana Pajauskienė, Bronė Diekontienė, Adelė Mosteikienė, Ona Budrienė, Irena Gudaitienė, Adelė Viskontienė, Bronislava Paulauskienė... Bet ir užteko, nes vakaras, kai sukvietė renginys, pavadintas „Margi poezijos raštai“, pasitaikė nešiltas. Gerai, kad Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus renginių organizatorė Virginija Žitkuvienė visokių žaidimų apšilimui pamokė.
Beje, šis susiėjimas tapo kaip ir Skuodo literatų klubo atsisveikinimu su renginio organizatore – dabar jau buvusia Lenkimų bibliotekininke Romalda Bridikiene... Nors iš klubo narių sąrašo ji neišbraukta; o ir, įteikiant simbolinę dovaną, palinkėta ne liūdėti, bet džiaugtis, gimtinėn sugrįžus. Nes nuo šio mėnesio pradžios Romalda – jau klaipėdiškė, savo darbo vietą užleidusi prieš tai net 17 metų čia dirbusiai Gražinai Daukantienei.
Gegužės 13-ąją „nojietės“ Danutė Lekniuvienė, Adelė Zubienė, Genutė Kaunienė ir Adelė Viskontienė žemaitiškos kūrybos paskaitė tradicinėje senovės lietuvių meilės deivės Mildos šventėje, kurią šiemet Skuodo žemaičių draugija pakvietė atšvęsti Kernų kaime, Viliutės ir Juozo Jautakių sodyboje. Be minėtų literačių tą žvarbų vakarą savo eilių dovanojo imbariškė Aldona Anužienė; autentiškų liaudies dainų padainavo Skuodo Bartuvos progimnazijos mokinė, Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ dalyvė Gabija Butkutė (su Mosėdžio gimnazijos abituriente Renata Ereminaite atlikusi garbingas vaidilutės pareigas); tarmiškos dainuojamosios poezijos atliko Kretingos rajone gyvenantis Leonas Rimeika (beje, dainuojantis ir tradiciškai šį renginį vedusios jo sumanytojos, „Nojaus“ prezidentės Dalios Zabitienės tekstais). Na, o kaip be Skuodo žemaičių draugijos tarybos nario Stasio Vainoro anekdotų?! Šalyje žinoma žolininkė Janina Danielienė, gyvenanti Plungės rajone, ne tik eilėraštį apie meilę padeklamavo, bet ir apie tuo laiku žydinčių augalų gydomąsias savybes papasakojo.
Gegužės 19 d. „Nojaus“ nariai Genutė Kaunienė, Danguolė Pauliuvienė ir Napoleonas Reimontas buvo išvažiavę į Aleksandravą (Plungės r.), į „Žemaitėškas kūrības vėliuotėni“. Jame skambėjo tarmiška humoristinė kūryba. Jos pakviestas paskaityti ir vienas iš Skuodo literatų klubo įkūrėjų, kaip autorius žinomas Pranio Žvinklio slapyvardžiu.
Na, o gegužės 21-ąją tradicinėje, bet unikalioje vietoje – Vaclovo Into sodybos Mosėdyje akmenų krateryje – įvyko „V. Brenciaus skaitymai“. Juos tradiciškai suorganizavo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo literatų klubas „Nojus“. Renginį, kurį tradiciškai vedė pastarosios organizacijos vadovė, šių eilučių autorė Dalia Zabitienė, simboliškai pradėjo skuodiškis režisierius, dramaturgas, prozininkas, poetas, vertėjas ir bibliotekininkas Edmundas Untulis savo žemaitiškomis eilėmis, skirtomis Stasiui Jonauskui. (O renginys užbaigtas pastarojo šmaikščiu pastebėjimu apie kūrybą.) Aišku, viliantis, jog mūsų rajone rasis ir šiai šviesaus atminimo asmenybei skirti skaitymai.
Po to savo kūrybos paskaitė Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus delegacija: nebe pirmąsyk šiame „Poezijos pavasario“ renginyje dalyvaujantys klaipėdiškiai Jūratė Sučylaitė, Rita Latvėnaitė-Kairienė, Dainius Sobeckis ir Danielius Milašauskas bei pirmą kartą čia atvykęs tiek pat akmeniškis, kiek ir joniškietis, Darius Rekis.
O jau antrojoje dalyje, kurią savo autorinėmis dainomis tvirtai supynė „Nojaus“ narys Napoleonas Reimontas, skaitė jo kolegos – šio klubo nariai: Adelė Semenavičienė, Elena Janušaitienė, Bronislava Paulauskienė, Adelė Viskontienė, Robertas Ramonas, Danutė Lekniuvienė, Danguolė Pauliuvienė, Adelė Mosteikienė ir Joana Pajauskienė. Nors skaitymai pradėti nuo viešnios iš kaimyninio Kretingos rajono – „nojiečių“ bičiulės, imbariškės Aldonos Anužienės.
Renginiui pasibaigus, pasinaudota Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Mosėdžio filialo vyr. bibliotekininkės Nijolės Vyniautienės vaišingumu, apžiūrėtos erdvios šios įstaigos patalpos.
Nors be minėtų renginių mūsų rajono vardas bei iš čia kilusių kūrėjų eilės per šių metų „Poezijos pavasarį“ skambėjo ir kituose. Pavyzdžiui, gegužės 15-osios vakarą Vėžaičiuose (Klaipėdos r.), kur įvyko poezijos ir dainų vakaras, skirtas Žemaitijos metams bei Tarptautinei šeimos dienai. O ten ne dykai gardi kiunkė su silke kirsta – už tai teko atidirbti: paskaityti žemaitiškos poezijos bei, kaip sakoma, užimti susirinkusiuosius. Į šį renginį buvo pakviestas ir minėtas Pranis Žvinklys.
Gegužės 18 d. Varniuose (Telšių r.), Žemaičių vyskupystės muziejuje, pristatytas pernai išleistas lietuvių bendrine kalba rašančių Žemaitijos autorių kūrybos almanachas „Už kalno kalnas“. Kaip ir visuose šio leidinio pristatymuose, teko atstovauti dviem jo autoriams: sau bei šviesaus atminimo Stasiui Jonauskui.
Pastarojo eilėraščių teko garbė paskaityti ir gegužės 22-ąją Klaipėdoje, skulptūrų parke, įvykusiame Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus tradiciniame „Poezijos pavasario“ renginyje „Išėjusiems“. Jame šiemet prisiminti per metus nuo vieno „Poezijos pavasario“ iki kito Amžinybėn iškeliavę šio skyriaus nariai Aloyzas Každailis, Aleksandras Žalys ir Stasys Jonauskas. Be pastarojo eilių skambėjo klaipėdiškio dainuojamosios poezijos atlikėjo Jono Baltoko daina jo žodžiais bei literatūros kritiko dr. Marijaus Šidlausko įžvalgos apie kūrybą. Renginyje dalyvavo velionio žmona Stasė, vyriausias sūnus Stasys ir jauniausias sūnus Rokas su šeima.
Gegužės 25 d. uostamiestyje įvyko baigiamieji tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2019“ renginiai: laive „Gunda“ eilės skambėjo marioms bei jūrai, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos salėje – visiems susirinkusiesiems. Jas skaitė ne viena dešimtis poetų: be Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių – ir Antano A. Jonyno vadovaujama delegacija iš Vilniaus... Bei svečiai iš Rusijos Federacijos, Lenkijos, net Indijos. Be abejo, ir čia suskambo Stasio Jonausko kūryba. Kaipgi nepasinaudosi proga jos paskaityti?!. Juk geros poezijos niekada niekam nebūna per daug.
Na, o paskutinę gegužės dieną, 31-ąją, įstabiuosiuose Degaičiuose (Telšių r.), kur karaliauja, t. y. seniūnauja, stipriausios pasaulyje barzdos savininkas, rekordininkas Antanas Kontrimas, surengtame vakare „Poezija – sielos kalba“ teko skaityti tarmišką kūrybą.
Tikriausiai šiais Žemaitijos metais jiems skirtų renginių bus daugybė. Kad tik kuo mažiau būtų paviršutiniškų – kaip sakoma, dėl paukštelio!.. O jau ir tokiuose teko dalyvauti. Tarsi visiems (net ir nekalbantiems žemaitiškai bei apskritai nelabai ką nutuokiantiems apie Žemaitijos istoriją, jos kultūrą) būtų privalu kokį nors „pasidaryti“. Net jeigu, siekiant pasireklamuoti, pasigarsinti iš gerosios pusės, pasiseka visai atvirkščiai...

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė

Nuotraukos Augenijaus Zabičio, Hale Kaska, Giedriaus Lekstučio ir Janinos Zvonkuvienės

Nuotraukų galerija