mobili versija | standartinė versija
main-image

PROJEKTINĖ VEIKLA

2006 metais, bendradarbiaujant su Skuodo viešąja biblioteka įgyvendintas projektas - renginių ciklas „Rudens poezijos skaitymai“, kurį rėmė Skuodo rajono savivaldybės administracija. Šiuo projektu buvo siekiama suaktyvinti Skuodo literatų kūrybiškumą, populiarinti jų kūrybą, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Vadovaujantis tokiais tikslais įvyko eilė gražių renginių: konkursas „Skaitome žemaitiškai“, adventinis vakaras Daukšiuose „Dovanokime akimirkas“, poezijos vakaras Mosėdyje „Rudens vakaro skaitymai“. Išleistos net dvi naujos poezijos knygelės - Romaldos Bridikienės „Neišdainuotos dainos“ ir Vidmanto Dagelio „Amžius maniakas“. Šie leidiniai buvo pristatyti visuomenei.

2007 metais buvo įgyvendintas tęstinis projektas „Rudens skaitymai -2“. Ir vėl rajonų literatų kūryba skambėjo jau tradiciniuose tapusiuose renginiuose, popietėse. Mosėdyje vyko rudeniniai skaitymai prie poeto V. Mačernio kapo „Po ūkanotu nežinios dangum“, Skuode - konkursas „Skaitome žemaitiškai“, Daukšiuose - literatūriniai skaitymai „Ir uždarius duris laikas eina“. Išleista Gėsalų literatų kūrybos rinktinė „Mano gamtos spalvos“, o knyga pristatyta Gėsalų visuomenei popietėje „Ruduo, pražydęs posmais“. Projektas apibendrintas ir plačiau pristatytas, literatūriniu gyvenimu besidominčiai visuomenei, baigiamajame renginyje Skuode „Ruduo alsavo tavo eilėmis“, kurio metu pasidalinta įspūdžiais ir patirtimi, pasidžiaugta rezultatais.

2008 metais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos dalinio finansavimo dėka sėkmingai įgyvendintas projektas „Rudens skaitymai - 3“, kuriuo taip pat buvo siekiama tęsti ir puoselėti mūsų krašto susiformavusias literatūrines tradicijas, telkiant literatus ir bibliotekininkus bendrai veiklai, skatinant bendradarbiavimą tarp įvairaus amžiaus žmonių, ieškant idėjų ir minčių, kurie padėtų gerinti klubo veiklą. Ir vėl suskambo eilės, muzika literatūrinėse popietėse: Skuode, konkurso „Skaitome žemaitiškai“ metu, Daukšiuose rudeniniuose skaitymuose „Švelnumo pėdos žemėj lieka“, Gėsaluose ir Ylakiuose organizuotose poezijos renginiuose „Rudens eilių ugnyje“, „Pėdsakai žemėj ir sieloj“. Baigiamajame renginyje, vykusiame Skuode „Rudens motyvai mano žody“ projektas aptartas ir pristatytas visuomenei.

2011 metais klubas šventė dešimtmečio jubiliejų. Ta proga kartu su Viešąja biblioteka buvo įgyvendintas projektas „Dešimtmečio kūrybos pynė“, siekiant atkreipti Skuodo visuomenės dėmesį į klubo veiklą, pristatant jo nuveiktus darbus ir kūrybą platesnei auditorijai. Išleista literatų kūrybos rinktinė „Lengvai išprotėję“. Buvo suorganizuotos popietės Barstyčių filiale „Kad sieloj tuštuma išnyktų“, Notėnų bibliotekoje „Ruduo su metų kraičiu“, Daukšių bibliotekoje „Sparnuoto žodžio šviesoje“ ir Šačių filiale „Širdies balsu...“. Šiuos renginius apvainikavo klubo jubiliejinis vakaras Skuodo muziejuje „Mūsų jubiliejinis ruduo“, kuriame dalyvavo klubo draugai, bibliotekininkai, svečiai iš Mažeikių, Gargždų literatų klubų. Skambėjo Skuodo verslo, amatų ir paslaugų mokyklos moksleivių poetinė kompozicija, parengta pagal klubo narių kūrybą, Daukšių moterų vokalinio ansamblio „Svaja“ dainos. Daug dovanų, eilių, ir kitokių siurprizų dovanojo bendraminčiai iš kitų rajonų.

Nuotraukų galerija