mobili versija | standartinė versija
main-image

Skuodo literatų klubo nariai – aktyvūs bibliotekos projektinių veiklų dalyviai

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka garsėja projektais, puoselėjančiais gimtąją žemaičių kalbą. Kadangi dauguma Skuodo literatų klubo narių rašo žemaitiškai, tad nenuostabu, kad jie įtraukiami į tokių projektinių veiklų renginius.
2015 metais Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka įgyvendino projektą-renginių ciklą „Kultūrų spiečius“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba.
Šio projekto dėka Pasvalio, Vilkaviškio ir Varėnos kraštų gyventojams buvo pristatytos žemaičių etnokultūrinės programos, kuriuose atsispindėjo ir mūsų krašto tarmiškai rašančių autorių kūryba. Šiame projekte dalyvavo ir savo kūrybą kitų etnografinių rajonų gyventojams pristatė ir Skuodo literatų klubo nariai – Adelė Mosteikienė, Gražina Daukantienė, Leonas Rimeikis, Romalda Bridikienė.
2015-2016 m. biblioteka įgyvendino unikalų projektą „Žemaičių kalba 24/7“, skirtą žemaičių kalbos puoselėjimui. Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Jo metu buvo sukurtas informacinis portalas zemaiciukalba.lt, kuriame ne tik galima susipažinti su žemaičių kalbos raidos istorija, gramatika, žaisti edukacinius žaidimus, bet šiame tinklapyje talpinama ir viso Žemaitijos regiono autorių žemaitiška kūryba. Skuodo rajono literatų klubo nariai dalyvavo šiame projekte ir naujajam tinklapiui ne po vieną, tarmiškai parašytą savo kūrinį. pateikė Romalda Bridikienė, Gražina Daukantienė, Bronė Diekontienė, Danutė Lekniuvienė, Aldona Mončienė, Adelė Mosteikienė, Joana Pajauskienė, Stasė Jurgilevičienė, Leonas Rimeikis ir Napoleonas Reimontas. Projektas „Žemaičių kalba 24/7“ buvo pristatomas ne tik Skuode, bet ir kituose Žemaitijos miestuose. Pristatymai vyko Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio, Mažeikių rajono, Palangos miesto, Kretingos rajono M. Valančiaus, Klaipėdos miesto savivaldybių viešosiose bibliotekose. Žemaičiams skirto projekto pristatymą paįvairino meninės programėlės, kuriose dalyvavo literatai Adelė Mosteikienė, Leonas Rimeikis, Napoleonas Reimontas.
Ne vieno tarmiškai rašančio literatų klubo nario kūryba spausdinama žemaitiškų skaitinių knygelėje „Cīrulielis“ (2015 m.). Ją parengė ir išleido Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka kartu su partneriu – Skuodo meno mokykla. 2016 metais išleistas ir antras, papildytas leidimas. Šiuose unikaliuose, vaikams skirtuose skaitiniuose galima rasti Bronės Diekontienės, Adelės Mosteikienės, Aldonos Mončienės, Joanos Pajauskienės, Stasės Jurgilevičienės, Romaldos Bridikienės ir Leono Rimeikio kūrinių.
Jau eilę metų Skuodo literatų veikla neatsiejama nuo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projektų, kitų renginių. 2017 metais biblioteka įgyvendins naują projektą „Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimo metu Trakų ir Zarasų savivaldybių viešosiose bibliotekose bei Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyriuje bus pristatomas žemaičių etnokultūrinės programos, kuriose, tikimės, taip pat suskambės ne vieno klubo nario tarmiška kūryba.

Nuotraukų galerija