mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius

        Kalendoriuje minimos Skuodui ir rajonui svarbios datos bei šiame krašte gimusių, augusių, gyvenusių, dirbusių ir paskyrusių savo gyvenimą miesto ir rajono gerovei, žmonių gimimo ir mirties sukaktys. Nurodomas ryšys su Skuodo kraštu.


Sausis


1 d. – 135 metai, kai Urvių kaime gimė [1881] gydytojas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis Danielius Alseika. Mirė 1936 05 09 Vilniuje, palaidotas Saulės kapinėse.
        – 105 metai, kai gimė [1911] skulptorius Pranas Baltuonis. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. Gyveno Kanadoje.
       – 95 metai, kai Mosėdyje gimė [1921] žymus Amerikos keramikas, skulptorius, ilgametis Filadelfijos universiteto prof. emeritas Petras Vaškys. Išgarsėjo vaško figūrų kolekcija. Mirė 2001 04 14 Filadelfijoje.

5 d. – 55 metai, kai Skuode gimė [1961] ekonomistas, Kovo 11-osios Akto signataras Vilius Baldišis. Mokėsi 1968-1979 m. Skuodo vidurinėje mokykloje. Gyvena Vilniuje.

6 d. – 80 metų, kai Akmenės rajone gimė [1936] kunigas, kanauninkas, Viekšnių garbės klebonas Vincentas Gauronskis. 1972-1975 m. klebonavo Skuodo rajono Aleksandrijos bažnyčioje. Mirė 2012 05 26 Viekšniuose, palaidotas Akmenės rajone, gimtosios Šiaudinės parapijos kapinėse.

11 d. – 25 metai, kai Skuode mirė [1991] krepšininkas, krepšinio treneris Šarūnas Stragys. 1986 m. baigė Skuodo II-ąją vidurinę mokyklą. Gimė 1968 m. Pasvalyje.

14 d. – 80 metų, kai Tauragėje gimė [1936] ilgametis Skuodo rajono veterinarijos ligoninės vyr. gydytojas (1960-1997) Algimantas Totoraitis. Mirė 2004 04 27 Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse.

15 d. – 245 metai, kai Večių kaime gimė [1771] lietuviškos botanikos terminijos kūrėjas, poetas, vienuolis ir pamokslininkas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Liaudyje vadinamas šventuoju. Mirė 1849 10 30 Kretingoje, palaidotas senosiose Kretingos kapinėse.
        – 110 metų, kai Raudonių kaime gimė [1906] teisininkas, pedagogas, Teisės m. daktaras, bibliografas Zenonas Ašoklis. Mirė 1972 06 30 Čikagoje, JAV.

17 d. – 5 metai, kai Ylakiuose mirė [2011] Ylakių kultūros namų direktorė [1976-2003] Ieva Gineitytė-Draukšienė. Gimė 1948.08.11 Ylakiuose.

18 d. – 80 metų, kai Kervių kaime gimė [1936] muzikos mokytoja, choro dirigentė Elena Vareikaitė-Petkienė. Baigė Ylakių vidurinę mokyklą.

23 d.- 95 metai, kai Vilniuje gimė [1921] garsi mokslininkė, archeologė Marija Gimbutienė. Jos tėvas – Danielius Alseika. Mirė 1994 02 02 Los Andžele, JAV. Urna su palaikais parvežti ir palaidoti Kaune šalia motinos.

24 d.- 70 metų, kai Pakalniškių kaime, Skuodo seniūnijoje gimė [1946] literatė Joana Pajauskienė.

25 d. – 110 metų, kai Milvydžių kaime gimė [1906] Nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas, eskadrilės vadas, majoras (1938) Juozas Vaičius. Mirė 1969 01 15 Santa Monikoje, Los Andželas.

31 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė [1936] muzikas, technikos m. daktaras, prof. Sigitas Kudarauskas. 1942-1944 mokėsi Mosėdžio pradžios mokykloje.


Vasaris


1 d. – 75 metai, kai Kervių kaime gimė [1941] tautodailininkė Birutė Baranauskienė. Gyvena Skuode.

3 d. – 30 metų, kai Majami, Floridos valstijoje mirė [1986] dirigentas, fagotininkas Zenonas Jonušas. Gimė 1917.02.01 Skuodo rajono Gedrimų kaime.

9 d. – 160 metų, kai Pandėlyje mirė [1856] kunigas, religinių knygų autorius ir vertėjas Kazimieras Prialgauskas. Gimė 1801 m. Raseinių rajone.

11 d. – 80 metų, kai Kaune gimė [1936] dailininkė keramikė Nijolė Skolastika Liatukaitė. 1945-1947 mokėsi Aleksandrijos pradinėje mokykloje.

12 d. – 40 metų, kai Omahoje, JAV mirė [1976] kapelmeisteris, dirigentas, kompozitorius, lietuviškų maršų pradininkas Bronius Jonušas. Gimė 1899.02.27 Pašilėje, Skuodo rajonas.

13 d. – 45 metai, kai gimė [1971] kunigas, Lenkimų parapijos klebonas (1996-2002) Darius Povilaitis.

18 d. – 105 metai, kai Joniškio rajone gimė [1911] kunigas, poetas, Sibiro kankinys Anupras Žukas. Spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiu Kaimietis Anupras. Nuo 1978 iki mirties – Barstyčių parapijos klebonas. Mirė 1988 01 04 Barstyčiuose, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

22 d. – 150 metų, kai Kretingos rajone gimė [1866] kunigas, kanauninkas, publicistas, knygnešių rėmėjas Kazimieras Pakalniškis. Pasirašinėjo Dėdės Atanazo slapyvardžiu. Mokėsi Mosėdžio pradinėje. 1889-1893 buvo Mosėdžio parapijos vikaras. Mirė 1933 07 01 Raudėnuose, Šiaulių r.

24 d.- 135 metai, kai gimė [1881] kunigas, vertėjas Petras Rokas Kožukauskas. Vikaras Skuode 1905 m. Mirė 1934 06 08 Nemunaityje, palaidotas Kretingoje.

26 d. – 130 metų, kai Prialgavos kaime gimė [1886] lietuvių pianistė, kompozitorė Aleksandra Dirvianskaitė. Mirė 1981 04 06 Vilniuje.
       – 75 metai, kai Skuode gimė [1941] kino ir TV operatorius, režisierius Romualdas Napoleonas Damulis. Gyvena Vilniuje.

27 d. – 100 metų, kai Gonaičių kaime gimė [1916] liaudies meistrė, audėja Stefa Kvederaitė-Gailienė.

28 d. – 10 metų, kai Šventojoje mirė [2006] kunigas, monsinjoras, Skuodo klebonas ir dekanas (1962-1975) Petras Puzaras. Gimė 1929.07.27 Pabaisko valsčiuje.


Kovas


3 d. – 50 metų, kai Sriauptų kaime gimė [1966] tautodailininkas Vidmantas Šilgalis.

5 d. – 75 metai, kai Laižuvoje gimė [1941] habil. geografijos m. daktaras Algimantas Tiknius. 1954-1958 mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje. Gyvena Klaipėdoje.

7 d. – 65 metai, kai Šilutės rajone gimė [1951] inžinierius statybininkas, AB „Palangos statyba“ direktorius, Skuodo rajono meras (1995-1997) Stepas Dokšus.

14 d. – 80 metų, kai Klauseikių kaime gimė [1936] ilgametis Mosėdžio vidurinės mokyklos direktorius Juozapas Jurkšas. Mirė 2013 02 24.

17 d. – 50 metų, kai Kazachijoje gimė [1966] žurnalistė, literatė, kraštotyrininkė Laima Verbliugevičiūtė-Sendrauskienė. Nuo 1987 m. dirba Skuodo rajono „Mūsų žodis“ redakcijoje. Gyvena Mosėdyje.

26 d. – 75 metai, kai gimė [1941] kunigas vienuolis pranciškonas Adolfas Pudžemys, tėvelis Juozapas. Buvęs Mosėdžio parapijos klebonas. Gyvena Klaipėdoje.

30 d. – 80 metų, kai Telšiuose gimė [1936] lėlių teatro aktorė, liaudies artistė Kristina Nijolė Gailiūtė-Sadukienė. Mokėsi 1953/54 Ylakių vidurinėje mokykloje. Mirė 2004 06 18 Vilniuje.

31 d. – 80 metų, kai Skuode gimė [1936] gydytojas Kazimieras Vincentas Ašoklis. Baigė Skuodo vidurinę mokyklą. 1963-1972 m. buvo Skuodo rajoninės ligoninės vyr. gydytojas.


Balandis


2 d. – 90 metų, kai Skuode gimė [1926] istorikė, pedagogė, vadovėlių kurčiųjų mokykloms autorė Ieva Macevičiutė-Baikštienė. 1944-1946 m. mokytojavo Skuode. Sulaukusi garbingo amžiaus sugrįžo į Skuodą. Mirė 2002 10 23 Skuode.

5 d. – 90 metų, kai Geidučių kaime gimė [1926] Telšių vyskupas (1982-2002) Antanas Vaičius. Mirė 2008 11 25 Telšiuose, palaidotas Telšių katedros šventoriuje.

6 d. – 95 metai, kai Griškabūdyje, Šakių r. gimė [1921] dainininkė, lyrinis sopranas Genovaitė Stanaitytė-Vasiliauskienė-Vaškas. Baigė Skuodo gimnaziją. Gyveno Australijoje. Mirties data nežinoma.
       – 50 metų, kai gimė [1966] kunigas, Ylakių parapijos klebonas (2003 - 2010) Vidmantas Šidlauskas.

7 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė [1936] Lenkimų vidurinės mokyklos matematikos mokytoja Bronė Šlevinskienė. Lenkimuose gyvena nuo 1956 metų.

8 d. – 55 metai, kai Klaipėdoje gimė [1961] gydytojas traumatologas Zigmas Juzumas. Mokėsi 1976-1979 mamos tėviškėje Mosėdžio vidurinėje mokykloje, kurią baigė aukso medaliu.

9 d. – 95 metai, kai Vilniuje gimė [1921] architektas, spaudos bendradarbis Mykolas Untulis. Kraštiečio Broniaus Untulio sūnus. Mirė 1982 02 10 Čikagoje.

11 d. – 140 metų, kai Varšuvoje mirė [1876] švietėjas, bibliografas, istorikas, pirmo iliustruoto elementoriaus vaikams autorius Kajetonas Rokas Nezabitauskis. Gimė 1800.07.17 Skuodo rajono Baidotų kaime.

15 d. – 20 metų, kai Elgine Il. valstijoje mirė [1996] gydytojas, bibliofilas, kolekcininkas, medicinos m. daktaras Kazys Pemkus. Gimė 1920.06.24 Skuodo rajono Rukų kaime.

16 d. – 110 metų, kai Notėnuose gimė [1906] kunigas, ilgametis Notėnų klebonas (1978-1990), literatas Stanislovas Vaitelis. Mirė 1990 12 24 Notėnuose, palaidotas Notėnų bažnyčios šventoriuje.

18 d. – 65 metai, kai Skuode gimė [1951] sambo imtynių federacijos prezidentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas, Dziudo sporto meistras Eugenijus Kriškoviecas.
        – 65 metai, kai Laumių kaime gimė [1951] dailininkė keramikė Lina Jadvyga Bubliauskaitė-Paulauskienė. Mokėsi 1958-1966 Baršių pradinėje, Barstyčių vidurinėje mokykloje.

21 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajone gimė [1936] tautodailininkas Jonas Jautakis. Gyvena Skuode.

24 d. – 60 metų, kai Šatėse gimė [1956] režisierius, literatas Vaclovas Vičius. Gyvena Vilniuje.

25 d. – 65 metai, kai Marijampolėje gimė [1951] Klaipėdos pilies teatro vadovas ir režisierius Alvydas Vizgirda. 1970 m. dirbo Skuodo kultūros namuose.

28 d. – 90 metų, kai gimė [1926] kunigas, Ylakių parapijos klebonas (1975-1995) Antanas Jurgaitis. Mirė 2014 m. kovo 22 d., palaidotas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

29 d. – 30 metų, kai Šatėse mirė [1986] kunigas, Sibiro kankinys,Šačių klebonas Vincentas Senkus. Gimė 1912.12.28 Kepurėnų kaime. Nuo 1960 iki mirties buvo Šačių klebonas Skuodo rajone.


Gegužė


4 d. – 95 metai, kai Gedrimų kaime gimė [1921] stalo teniso sporto meistrė Ona Žilevičiūtė – Šličiuvienė.

5 d.- 5 metai, kai Mosėdyje mirė [2011] muzikos pedagogė, choro dirigentė Laima Rimkevičiūtė-Dabrienė. Gimė 1935.03.27 Pakruojo rajone. Nuo 1955-ųjų gyveno ir dirbo Mosėdyje.

9 d. – 95 metai, kai Kivylių dvare gimė [1921] gydytojas, medicinos m. daktaras, visuomenės veikėjas, JAV kariuomenės majoras Ferdinandas Vytautas Kaunackis, s. Ferdinando. Mirė 2008 08 06 Čikagoje.

10 d. – 65 metai, kai Kretingos rajone gimė [1951] verslininkas Vytautas Domarkas. Mokėsi 1958-1969 Skuodo vidurinėje mokykloje. Dabar gyvena ir dirba Alytuje.

12 d. – 5 metai, kai Vilniuje mirė [2011] kraštotyrininkas mėgėjas, Lietuvoje žinomas garsus balandininkas Kazys Girdžiūnas. Palaidotas Skuodo rajone, Narvydžių kapinėse. Gimė 1928.12.21 Luknių kaime.

16 d. – 15 metų, kai Skuode mirė [2001] literatas Donatas Diliautas. Gimė 1950 m. Lenkimuose.
23 d. – 125 metai, kai Kėdainių rajone gimė [1891] kunigas, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karo kapelionas, kapitonas, Skuodo parapijos altarista (1962-1978) Vilhelmas Balandis. Mirė 1978 08 15 Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse.
         – 95 metai, kai Brotykų kaime gimė [1921] tautodailininkas, medžio drožėjas Stanislovas Untulis.
       – 75 metai, kai Igarių kaime gimė [1941] literatas, „Mūsų žodis“ korespondentas Juozas Veitas. Mirė 1986 12 31 Latvijoje netoli Aizputės, palaidotas Mosėdžio kapinėse.

26 d. – 105 metai, kai Budrių kaime gimė [1911] inžinierius statybininkas, kraštotyrininkas, muziejininkas Ignas Jablonskis. Mirė 1991 12 06 Vilniuje, palaidotas Kretingos senosiose kapinėse.

29 d. – 50 metų, kai Mosėdyje gimė [1966] dailininkė, tekstilininkė Adelė Eidėjutė-Kasputienė. Gyvena Lentvaryje.

31 d. – 105 metai, kai Jaltoje mirė [1911] rašytojas Juozas Gurauskis. Gimė 1884.03.02 Skuodo rajono Erkšvos kaime.


Birželis


5 d. – 70 metų, kai Aleksandrijoje gimė [1946] mokytoja, tautodailininkė, fotografė, kolekcionierė Irma Baužienė.

8 d. – 105 metai, kai Liepojoje gimė [1911] aktorius Juozas Paplauskas. 1925-1928 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje. Nuo 1946 metų buvo Klaipėdos dramos teatro aktorius. Mirė 1995 05 23 Klaipėdoje.
    – 70 metų, kai Klauseikių kaime gimė [1946] Skuodo kūno kultūros ir sporto centro krepšinio treneris Petras Vyšniauskas.

9 d. – 80 metų, Brotykų kaime gimė [1936] tautodailininkė, pynėja iš šiaudelių Vladislava Untulytė-Mockevičienė. Mirė 2009 10 09 Prialgavoje.

10 d. – 80 metų, kai Ylakiuose gimė [1936] mokytoja, saviveiklininkė, Gonaičių kaimo metraštininkė Adolfina Tautvydienė.

11 d. – 155 metai, kai Kivylių dvare gimė [1861] gydytojas, medicinos m. daktaras Ferdinandas Kaunackis, s. Leono. Kivylių dvaro paveldėtojas. Mirė 1935 06 11 Kivylių dvare, palaidotas Aleksandrijos kapinėse.

15 d. – 80 metų, kai Lenkimuose gimė [1936] poetė, žurnalistė Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą. Ilgametė (1955-1979) Skuodo rajono „Mūsų žodis“ redakcijos darbuotoja. Gyvena Vilniuje.

17 d. – 135 metai, kai Kretingoje gimė [1881] gydytojas, archeologas, muziejininkas Vladas Nagius-Nagevičius. 1931-1934 tyrinėjo Apuolės ir Įpilties piliakalnius. Mirė 1954 09 15 JAV, palaidotas Klivlendo kapinėse.

24/25 d. – 75 metai, kai Rainių miškelyje nukankinti [1941] Juozas Jablonskis ir Jurgis Vičius. Juozas Jablonskis gimė 1911 m. Udralių kaime, gyveno Mosėdyje, kur laikė arbatinę. Kaltinamas kaip šnipas. Liko žmona su keturiais vaikais. Jurgis Vičius gimė 1899 m. Erslos kaime. Ten gyveno. Ūkininkas, vietinio šaulių būrio vadas, buvęs Mosėdžio valsčiaus viršaitis. Kaltintas bolševikų valdžios šmeižimu. Liko žmona su penkiais vaikais.

25 d. – 75 metai, kai Džiuginėnuose žuvo [1941] istorikas, publicistas, kultūrologas Petras Sūdžius. Gimė 1898.08.15 Švėkšnos seniūnijoje. 1925, 1935-1938 mokytojavo Skuodo gimnazijoje.

27 d. – 40 metų, kai Skuode gimė [1976] žymus Lietuvos irkluotojas, pasaulio, pasaulio taurės, Europos čempionas Alvydas Duonėla. Gyvena Vilniuje.

28 d. – 10 metų, kai Skuode mirė [2006] siuvėja, tautodailininkė Stanislava Kažytė-Kubilienė. Palaidota Narvydžių kapinėse. Gimė 1926 m. Skuodo rajono Narvydžių kaime.


Liepa


3 d. – 75 metai, kai Simaičių kaime gimė [1941] dailininkas, menotyrininkas Petras Šmitas. Mokėsi Udralių pradinėje.

6 d. – 115 metų, kai Baidotų kaime gimė [1901] žurnalistas, muziejininkas Adolfas Nezabitauskis. 1918-1921 mokėsi Skuodo gimnazijoje, 1945-1948 mokytojavo Skuode. Mirė 1968 12 15 Telšiuose.

12 d. – 60 metų, kai Mažųjų Rūšupių kaime gimė [1956] Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius (nuo 1999), Žemaičių kultūros draugijos Skuodo skyriaus pirmininkas Jonas Grušas.

18 d.- 10 metų, kai Klaipėdoje mirė [2006] tolimojo plaukiojimo kapitonas, inžinierius, laivavedys Stasys Algirdas Jonkus. Gimė 1937.03.19 Mosėdyje.

22 d. – 95 metai, kai Mažųjų Rūšupių kaime gimė [1921] literatas, vertėjas, II pasaulinio karo dalyvis Reiche ir Italijoje, tremtinys Mykolas Cabelis. Mirė 1999 08 02 Mažųjų Rūšupių kaime, palaidotas Narvydžių evangelikų kapinėse.

26 d. – 60 metų, kai Klaipėdoje gimė [1956] literatė, bibliotekininkė Romalda Bridikienė. Dirba Lenkimuose, gyvena Lenkimų seniūnijos Sriauptų kaime.

29 d. – 65 metai, kai gimė [1951] choreografas Antanas Žilius. Gyveno ir dirbo Skuode. Buvo Skuodo kultūros namų direktorius (1981-84, 1991), Skuodo muzikos mokyklos mokytojas (1991-94), Skuodo kultūros skyriaus vedėjas (1994-95). Mirė 2014 m. Kelmėje.

31 d. – 105 metai, kai Stripinių kaime gimė [1911] karininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis Vladas Garbenis. Mirė 1990 03 26 Čikagoje.


Rugpjūtis


1 d. – 90 metų, kai Mosėdyje gimė [1926] mokytojas, liaudies meistras Povilas Kuprys. Mirė 1987-ųjų vasarą Mosėdyje, palaidotas Mosėdžio kapinėse.
       – 70 metų, kai Puodkalių kaime gimė [1946] inžinierius, pedagogas Antanas Šakauskas. 1953-1964 m. mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje. Gyvena Kretingoje.
       – 60 metų, kai Notėnuose gimė [1956] fotografas, asociacijos „Fotobienale LT“ prezidentas Adas Sendrauskas.

7 d. – 40 metų, kai gimė [1976] pedagogė, tautodailininkė Elvita Šeputaitė.

12 d. – 80 metų, kai Pabradumės kaime, Mažeikių r. gimė [1936] Ylakių krašto audėja, kino mechanikė Bronislava Rozgaitė-Steponavičienė. Nuo 1960 metų gyvena Ylakiuose.

15 d. – 10 metų, kai JAV mirė [2006] teisininkas, atsargos leitenantas, tardytojas, spaudos bendradarbis Kazys Januta. Gimė 1912.02.14 Skuodo rajono Stripinių kaime.

16 d. – 5 metai, kai Skuode mirė [2011] literatas, tremtinys Steponas Mickus Mickevičius. Gimė 1913.08.18 Ylakaičių kaime.

19 d. – 65 metai, kai Pakruojo rajone gimė [1951] lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, „Pajūrio naujienos“ priedo „Smiltys“ redaktorė Danutė Dunauskaitė. Augo Skuodo rajone, Udralių kaime. Mokėsi 1966-1970 Mosėdžio vidurinėje mokykloje.

20 d. – 60 metų, kai gimė [1956] pedagogė, Skuodo meno mokyklos direktorė Anelė Raugienė.
     – 120 metų, kai Kaune mirė [1896] kunigas, knygnešys, vyskupo M. Valančiaus bendražygis Pranciškus Butkus (Butkevičius), s. Stanislovo. Gimė 1825.11.19 Skuodo rajono Baidotų kaime.

Rugpjūtyje – 10 metų, kai Minesotoje, JAV mirė [2006] gydytojas, radiologas, visuomenės veikėjas Eugenijus Gedgaudas. Gimė 1924.10.07 Skuode.


Rugsėjis


2 d.- 50 metų, kai Skuode gimė [1966] žurnalistė Ingrida Gerybaitė-Marijošienė. Gyvena Kėdainiuose.

4 d. – 60 metų, kai Skuode gimė [1956] statybos inžinierius, verslininkas Edmondas Dargis. 1963-1974 m. mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

5 d. – 90 metų, kai Luobos kaime gimė [1926] žurnalistė Fatina Butienė.

9 d. – 130 metų, kai Gėsaluose gimė [1886] vaistininkas, visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Kazys Mažonas. Mirė 1985 03 03 Klivlende, JAV.
       – 75 metai, kai Truikinų kaime gimė [1941] literatė Stasė Jurgilevičienė.

16 d. – 70 metų, kai Nagajave, Magadano srityje mirė [1946] Lietuvos kariuomenės puskarininkis, vachmistras, Pagėgių pasienio užkardos darbuotojas, šaulys Pranas Černeckis. Gimė 1908.10.04 Skuodo rajono Lenkimų kaime. Baigė Lenkimų pradžios mokyklą.

18 d. – 85 metai, kai Liepojoje mirė [1931] vargonininkas Dominykas Dvarionas. Gimė 1860.09.16 prie Skuodo. Išaugino 11 vaikų, iš kurių septyni – iškilūs muzikai.

19 d. – 75 metai, kai Laumaičių kaime gimė [1941] muzikos pedagogas, trombonininkas Pranas Dapšauskas. Mokėsi Laumaičių pradinėje, Rukų septynmetėje mokykloje.

22 d. – 75 metai, kai Lenkimuose gimė [1941] biologijos m. daktaras, prof., knygų autorius Edvardas Riepšas.

27 d. – 65 metai, kai Kartenoje gimė [1951] muzikos pedagogas, dirigentas, prof. Algis Zaboras. Mokėsi 1958-59 m. Skuode. 1984–1998 buvo Skuodo mišraus choro „Apuolė“ vadovas.

30 d. – 155 metai, kai Giršinų kaime gimė [1861] Arkivyskupas, marijonas Pranciškus Karevičius. Mirė 1945 05 30 Marijampolėje.


Spalis


3 d. – 125 metai, kai Giršinų kaime gimė [1891] prieškario Lietuvos advokatas, publicistas, Seimo narys Mečislovas Markauskas. Mirė 1979-ųjų sausį netoli Palangos.

7 d. – 65 metai, kai Augzelių kaime gimė [1951] istorikas, prof., VU senato narys Zenonas Butkus. Baigė Ylakių vidurinę mokyklą.

12 d. – 20 metų, kai Kaune mirė [1996] choro dirigentas, pedagogas Rapolas Vindašius. Gimė 1919.12.03 Skuodo rajono Ylakių miestelyje.

15 d. – 45 metai, kai Vilniuje mirė [1971] kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, trombonininkas Jonas Švedas. Gimė 1908.10.09 Liepojoje. Augo Ylakiuose.

16 d. – 65 metai, kai Jedžiotų kaime gimė [1951] tapytojas marinistas Vytautas Vičiulis. Mokėsi Jedžiotų, Kaukolikų mokyklose. Prieš Atgimimą protestavo prieš tuometinės Lietuvos konstitucijos nuostatas. Mirė 1989 03 03 nuo susideginimo žaizdų prie Lenino paminklo Klaipėdoje.

19 d. – 25 metai, kai Omahoje, JAV mirė [1991] kapelmeisteris, kompozitorius Domas Antanas Jonušas. Gimė 1905.11.14 Pašilėje, Skuodo rajonas.

21 d. – 105 metai, kai Stumbrių kaime, Plungės r. gimė [1911] kunigas, ilgametis Mosėdžio parapijos klebonas (1967-1982) Liudvikas Šarkauskas. Mirė 2004 03 12 Kretingoje.
       – 60 metų, kai Telšiuose gimė [1956] gydytojas, chirurgas Arvydas Berenis. 1985-2001 m. buvo Skuodo ligoninės Chirurginio skyriaus vedėjas.

26 d. – 10 metų, kai Ylakiuose mirė [2006] gydytojas, tremtinys Juozas Šalčius. Gimė 1938.12.10 Prienų rajone, Remonos kaime.

31 d. – 90 metų, kai Nevočių kaime gimė [1926] bibliotekininkas, ilgametis Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorius (1953-1988) Valentinas Malūkas. Mirė 2012 04 17 Klaipėdoje, palaidotas Lėbartų kapinėse.
        60 metų, kai Salantuose gimė [1956] odontologas, Lietuvos sąjūdžio Skuodo skyriaus veikėjas Virmantas Butrimas. Gyvena Skuode.


Lapkritis


3 d. – 80 metų, kai Kalnujuose mirė [1936] Ylakių vargonininkas, bežemis Antanas Tallat-Kelpša. Gimė 1852.05.14.

4 d. – 70 metų, kai Ylakiuose gimė [1946] prozininkas, scenaristas, TV režisierius Bronius Bušma.

12 d. – 100 metų, kai Puodkalių kaime gimė [1916] gydytoja pediatrė, medicinos m. daktarė Stanislava Raciūtė-Butinavičienė.

16 d. – 90 metų, kai Skuode gimė [ 1926] operos solistas (bosas), JAV lietuvių muzikinio gyvenimo veikėjas Vaclovas Momkus.
       – 70 metų, kai Notėnuose nužudytas [1946] žurnalistas Mykolas Jokšas. Palaidotas Kretingoje. Gimė 1923.02.05 Skuodo rajono Dilbikių kaime.

17 d. – 60 metų, kai Skuode gimė [1956] socialinių mokslų daktaras, lituanistas, LR ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas.

21 d.- 185 metai, kai Kivylių kaime gimė [1831] gydytojas, Kivylių dvaro savininkas Leonas Stanislovas Kaunackis. Jo tėvai – Kazimieras Kaunackis ir Anastazija (Daukantaitė) Kaunackienė. Mirties data nežinoma.

24 d. – 80 metų, kai Barstyčiuose gimė [1936] choro dirigentas, muzikos pedagogas Bronislovas Skirsgilas. Baigė Barstyčių septynmetę mokyklą. Dirbo ir gyvena Klaipėdoje.
         – 105 metai, kai Ylakiuose gimė [1911] spaudos bendradarbis, Didžiojo Tėvynės karo dalyvis, Skuodo garbės pilietis Stasys Zubavičius. Mirties data nežinoma.

30 d. – 90 metų, kai Gedrimų kaime gimė [1926] ilgametė Ylakių apylinkės VK pirmininkė (1954-1985) Zinaida Zubavičiūtė. Mirė 2012 01 24 Ylakiuose.


Gruodis


7 d. – 85 metai, kai Notėnuose gimė [1931] kunigas, monsinjoras, apaštališkasis protonotaras, kancleris Juozapas Pranciškus Gedgaudas.

8 d. – 90 metų, kai Šauklių kaime gimė [1926] etnologijos mokslo daktaras, prof. Vacys Milius. 1938-1944 mokėsi Skuodo gimnazijoje. Mirė 2005 10 02 Vilniuje.
       – 110 metų, kai Malūkų kaime gimė [1906] operos solistė Aldona Vaitkutė.

10 d. – 60 metų, kai Skuode gimė [1956] VŠĮ Antano Mončio namo-muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Gyvena Palangoje.

15 d. – 80 metų, kai Mosėdyje gimė [1936] ekonomistas, socialinių m. daktaras, prozininkas Edvardas Rudys. Mirė 2015 09 13 Vilniuje, palaidotas Ylakių kapinėse.

17 d. – 110 metų, kai Stripinių kaime gimė [1906] Ylakių krašto audėjų audėja Julija Jurkšaitė-Batakienė. Mirė 1985 10 13 Ylakiuose, palaidota Ylakių kapinėse.

19 d. – 20 metų, kai Vilniuje mirė [1996] gydytojas, mikrobiologas, eksperantininkas Adomas Vaitilavičius. Gimė 1915.02.06 Skuodo rajono Nausėdų kaime.

20 d. – 50 metų, kai Skuode gimė [1966] pedagogas, Skuodo rajono meras (2007-2015) Stasys Vainoras.

Kalėdų savaitėje – 50 metų, kai mirė [1966] tautodailininkas, medžio drožėjas, tremtinys Alfonsas Girdžiūnas. Gimė 1898 m. Luknių, gyveno Žirnikų kaimuose.

29 d. – 80 metų, kai Vilkaviškio rajone gimė [1936] žurnalistas, literatas Juozas Kurtinaitis. Ilgametis Skuodo gyventojas. 1965-1989 dirbo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, 1989-1991 – Sąjūdžio laikraščio „Skuodo žodis“ redaktorius. Mirė 2015 06 12 Jurbarke, palaidotas naujose Jurbarko kapinėse.

31 d. – 25 metai, kai Ylakiuose mirė [1991] kunigas, Ylakių altarista Klemensas Arlauskas. Palaidotas Skuodo rajono Ylakių bažnyčios pietinėje šventoriaus pusėje. Gimė 1910.11.23 Židikų parapijos Paviliotės kaime.
        – 5 metai, kai Vilniuje mirė [2011] kalbininkė, dialektologė, tekstologė Birutė Rokaitė-Vanagienė. Gimė 1934.11.09 Mosėdyje.
       – 30 metų, kai Čikagoje mirė [1986] agronomas Kazimieras Brencius. Gimė 1908.12.11 Skuodo rajono Šauklių kaime.


Be tikslios datos


260 metų, kai Laumių kaime gimė [1756] poetas Antanas Jackus Klementas. Mirė 1823 06 16 Telšiuose.

230 metų, kai Rietavo valsčiuje gimė [1786] kunigas, teologijos m. magistras, poetas Leonas Mantvydas. Aleksandrijos altarista, Skuodo klebonas ir dekanas (1821-27; 1827-1835). Nuo 1835-ųjų – Sedos klebonas. Mirė 1850 05 20 Sedoje, palaidotas Grūstės kapinėse priešais Šv. Marijos Magdalenos koplyčios pagrindines duris.

215 metų, kai Raseinių rajone gimė [1801] kunigas, religinio turinio knygų autorius ir vertėjas Kazimieras Prialgauskas. 1843-1850 – Mosėdžio parapijos vikaras. Mirė 1856 02 09 Pandėlyje.

190 metų, Skuodo rajone gimė [1826] daraktorius Leonas Knystautas. Gyveno Vindeikiuose, slapta mokė vaikus Baidotuose. Mirties data nežinoma.

175 metai, kai gimė [1841] kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius ir platintojas Mykolas Šaikūnas. 1902 m. perkeltas į Notėnus, kur klebonavo iki 1910-ųjų metų. Čia 1906-1909 m. pastatydino naują medinę Šv. kankinės Kotrynos vardo bažnyčią. Mirė 1924 06 21 Kaunatavoje, Telšių rajone.

160 metų, kai Žemaitijoje gimė [1856] kunigas, spaudos korespondentas, Ylakių klebonas Silvestras Panceris. Mirė sulaukęs 56 metų amžiaus, 1912-aisiais, palaidotas Ylakių kapinėse.

155 metai, kai Drupių kaime gimė [1861] dievdirbys, koplyčių, koplytėlių ir altorių statytojas, vargonų meistras, kaimo muzikantas Domas Malakauskas. Mirė 1938 m. Kriaunų kaime, palaidotas Ylakių kapinėse.

155 metai, kai Nevočių kaime gimė [1861] Mosėdžio bažnyčios zakristijonas, laikrodininkas, knygnešys ir knygrišys Jurgis Knystautas. Mirė po 1924 metų Mosėdyje.

135 metai, kai Truikinų kaime gimė [1881] tarpukario Lietuvos Seimo (1936-1940) narys, Gailaičių kaimo ūkininkas Aleksandras Kniuipys. Mirė 1972 Užventėje.

125 metai, kai gimė [1891] Skuodo pašto tarnautojas Valerijonas Vaitilavičius. Mirė 1963 metais.

105 metai, kai Mosėdyje gimė [1911] tapytojas, Klaipėdos dramos teatro dekoratorius Alfonsas Baltinas. Mirė 1997 m.

95 metai, kai Ukrinų kaime, Mažeikių r. gimė [1921] mokytoja, politinė kalinė, tremtinė Rozalija Gabalytė. Mirė 2013 08 08 Ylakiuose.

80 metų, kai Šiauliuose gimė [1936] žurnalistas, literatas Alfredas Šimkus.

75 metai, kai Skuode gimė [1941] poetė, kardiologė, medicinos m. daktarė Auksė Milvydaitė-Narvilienė.

65 metai, kai Prialgavos kaime gimė [1951] žurnalistė Julija Viskontaitė-Kirkilienė.

50 metų, kai Skuode gimė [1966] Nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro solistas, tūbininkas Sergijus Kirsenka.

30 metų, kai Salantuose mirė [1986] liaudies skulptorius Petras Kalendra. Gimė 1904.12.30 Skuodo rajono Šatraminių kaime.

25 metai, kai Elizabete, JAV mirė [1991] kunigas, Notėnų parapijos klebonas (1935-1938) Juozas Pragulbickas. Gimė 1903.04.08 Viršilų kaime.


Svarbių datų sukaktys


590 metų, kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti (1426) Pašilės ir Puokės kaimai.

465 metai seniausiai rajono Romos katalikų bažnyčiai. 1551 pastatyta pirmoji medinė Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Ją pastatė vyskupas V. Viežbickis. Yra duomenų, kad šventovė Mosėdyje minima 1544 m.

420 metų, kai pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėtas (1596) Rumšaičių kaimas.

420 metų išlikusiam Luobos dvaro inventoriui (1596). Luobos dvaras priklausė Burbų giminei.

385 metai, kai rašytiniuose šaltiniuose minimas (1631) Barstyčių dvaras.

305 metai, kai vyko (1711) Skuodo valstiečių sukilimas.

295 metai, kai rašytiniuose šaltiniuose minimas (1721) Skuodo turgus.

245 metai, klestėjo (1771) Margininkų dvaras prie Lenkimų.

245 metai, kai Aleksandras Sapiega Šatėse pastatė (1771) naują (antrą) medinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. 1802 m. įsteigta altarija. 1851 m. įkurta parapija.

210 metų Šačių mokyklai. 1806 m. atidaryta pirmoji parapijinė mokykla Šatėse.

210 metų, kai Laumių kaime antrąkart pastatyta (1806) medinė Laumių Šv. Stanislovo koplyčia. Tada ji priklausė Sedos parapijai. 1905 m. pašventino vyskupas Pranciškus Karevičius. Dabar koplyčia priskiriama Barstyčių parapijai.

200 metų, kai baigta statyti (1816) dabartinė mūrinė Lenkimų Šv. Onos bažnyčia. 1844 įkurta parapija. 1881 ją konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius.

195 metai, kai pastatyta (1821) dabartinė Skuodo liuteronų evangelikų bažnyčia.

170 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart minimas (1846) Trūbakių kaimas.

130 metų, kai baigta statyti (1886) dabartinė mūrinė Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

125 metai, kai Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios senojoje varpinėje įkeltas (1891) pirmasis mažasis varpas. Nauja dabartinė varpinė statyta (1896-1904) Spaudos atgavimo ir knygnešių atminimui.

115 metų, kai Mosėdžio Šv. Arkangelo bažnyčios šventoriuje iš plytų sumūryta (1901) 19 koplytėlių-stacijų.

110 metų, kai suręsta, pastatyta (1906) dabartinė medinė Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia – Žemaičių Kalvarijos filija. Kunigas Tamošius Bričkus. Barstyčiuose 1908 m. įkurta parapija.

95 metai, kai pastatyta (1920-1921) dabartinė medinė Vaičaičių Šv. Onos bažnyčia. Ją konsekravo 1922 vyskupas Pranciškus Karevičius. 1936 m. įkurta parapija.

90 metų, kai atidarytos (1926) Daukšių ir Puokės pradinės mokyklos.

90 metų, kai Papilės piliakalnio kapinėse sutvarkytas (1926) Simono Daukanto kapas.

85 metai, kai Stripinių kaime pastatyti (1931) mūriniai Baptistų maldos namai.

80 metų, kai pastatytas (1936) Barstyčiuose pavasarininkų ant laiptuotos pakylos obeliskas. Aukštis 6 metrai. Atstačius vadinamas Šaulių mūro kryžiumi.

80 metų, kai Luobos upės skardyje pastatytas, įrengtas (1936-1938) Užluobės Lurdas. Ją pastatė savo žemėje kaimo ūkininkas Juozapas Žadauskas.

70 metų, kai atidaryta (1946) Notėnų viešoji biblioteka, o Mosėdyje po karo atnaujino veiklą viešoji biblioteka. Mosėdyje viešoji biblioteka įkurta 1937.

65 metai, kai pradėtas leisti (1951.03.27) Skuodo rajono laikraštis „Pergalė“.

65 metai, atidarytos (1951) Luknių, Pašilės, Šauklių viešosios bibliotekos.

50 metų, kai atidaryta (1966.10.01) Skuodo vaikų muzikos mokykla.

50 metų, kai Kalviuose prie klėtelės atidengtas (1966 vėlų rudenį) paminklinis akmuo, skelbiantis, jog šioje sodyboje 1793.X.28 gimė rašytojas Simonas Daukantas.

50 metų, kai Skuode suburta (1966/67) motobolo komanda.

35 metai, kai pastatytas (1981-ųjų rudenį) Šauklių vaikų lopšelis darželis.

30 metų, kai atidarytas (1986-ųjų pradžioje) Apuolės vaikų lopšelis darželis.

30 metų, kai rekonstruotas cementinis obeliskas sušaudytiems Skuodo krašto piliečiams, daugiausia žydams, prie Šaulių salės. 1991 m. obeliskas dar kartą atnaujintas.

30 metų, kai Papilėje kunigo Vaišvilos name, kuriame gyveno istorikas, įkurtas (1986 m. spalį) memorialinis Simono Daukanto muziejus. Įkūrėjas – žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga.

25 metai, kai Kulų I kaime, buvusių žvyrduobių vietoje, senųjų kapinaičių pašlaitėje atidengtas (1991.05.17) atminimo paminklas – du pusapvaliai akmenys – nužudytiems 800 žydų tautybės miesto ir rajono gyventojams atminti.

20 metų, kai Večių kaime atidengtas (1996.05.17) stogastulpis su Rūpintojėliu botanikui, vienuoliui ir pamokslininkui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti.

15 metų, Skuode pastatyta ir pradėjo veikti (2001) Skuodo hidroelektrinė.

10 metų, kai Papilės piliakalnio papėdėje pradėtas kurti (2006) Simono Daukanto ąžuolynas.

5 metai, kai Jedžiotų kaime atidengtas (2011.07.06) paminklinis akmuo senovinei gyvenvietei žymėti.