mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Birželis

Birželis


5 d. – 70 metų, kai Aleksandrijoje gimė [1946] mokytoja, tautodailininkė, fotografė, kolekcionierė Irma Baužienė.

8 d. – 105 metai, kai Liepojoje gimė [1911] aktorius Juozas Paplauskas. 1925-1928 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje. Nuo 1946 metų buvo Klaipėdos dramos teatro aktorius. Mirė 1995 05 23 Klaipėdoje.
    – 70 metų, kai Klauseikių kaime gimė [1946] Skuodo kūno kultūros ir sporto centro krepšinio treneris Petras Vyšniauskas.

9 d. – 80 metų, Brotykų kaime gimė [1936] tautodailininkė, pynėja iš šiaudelių Vladislava Untulytė-Mockevičienė. Mirė 2009 10 09 Prialgavoje.

10 d. – 80 metų, kai Ylakiuose gimė [1936] mokytoja, saviveiklininkė, Gonaičių kaimo metraštininkė Adolfina Tautvydienė.

11 d. – 155 metai, kai Kivylių dvare gimė [1861] gydytojas, medicinos m. daktaras Ferdinandas Kaunackis, s. Leono. Kivylių dvaro paveldėtojas. Mirė 1935 06 11 Kivylių dvare, palaidotas Aleksandrijos kapinėse.

15 d. – 80 metų, kai Lenkimuose gimė [1936] poetė, žurnalistė Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą. Ilgametė (1955-1979) Skuodo rajono „Mūsų žodis“ redakcijos darbuotoja. Gyvena Vilniuje.

17 d. – 135 metai, kai Kretingoje gimė [1881] gydytojas, archeologas, muziejininkas Vladas Nagius-Nagevičius. 1931-1934 tyrinėjo Apuolės ir Įpilties piliakalnius. Mirė 1954 09 15 JAV, palaidotas Klivlendo kapinėse.

24/25 d. – 75 metai, kai Rainių miškelyje nukankinti [1941] Juozas Jablonskis ir Jurgis Vičius. Juozas Jablonskis gimė 1911 m. Udralių kaime, gyveno Mosėdyje, kur laikė arbatinę. Kaltinamas kaip šnipas. Liko žmona su keturiais vaikais. Jurgis Vičius gimė 1899 m. Erslos kaime. Ten gyveno. Ūkininkas, vietinio šaulių būrio vadas, buvęs Mosėdžio valsčiaus viršaitis. Kaltintas bolševikų valdžios šmeižimu. Liko žmona su penkiais vaikais.

25 d. – 75 metai, kai Džiuginėnuose žuvo [1941] istorikas, publicistas, kultūrologas Petras Sūdžius. Gimė 1898.08.15 Švėkšnos seniūnijoje. 1925, 1935-1938 mokytojavo Skuodo gimnazijoje.

27 d. – 40 metų, kai Skuode gimė [1976] žymus Lietuvos irkluotojas, pasaulio, pasaulio taurės, Europos čempionas Alvydas Duonėla. Gyvena Vilniuje.

28 d. – 10 metų, kai Skuode mirė [2006] siuvėja, tautodailininkė Stanislava Kažytė-Kubilienė. Palaidota Narvydžių kapinėse. Gimė 1926 m. Skuodo rajono Narvydžių kaime.