mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Balandis

Balandis


2 d. – 90 metų, kai Skuode gimė [1926] istorikė, pedagogė, vadovėlių kurčiųjų mokykloms autorė Ieva Macevičiutė-Baikštienė. 1944-1946 m. mokytojavo Skuode. Sulaukusi garbingo amžiaus sugrįžo į Skuodą. Mirė 2002 10 23 Skuode.

5 d. – 90 metų, kai Geidučių kaime gimė [1926] Telšių vyskupas (1982-2002) Antanas Vaičius. Mirė 2008 11 25 Telšiuose, palaidotas Telšių katedros šventoriuje.

6 d. – 95 metai, kai Griškabūdyje, Šakių r. gimė [1921] dainininkė, lyrinis sopranas Genovaitė Stanaitytė-Vasiliauskienė-Vaškas. Baigė Skuodo gimnaziją. Gyveno Australijoje. Mirties data nežinoma.
       – 50 metų, kai gimė [1966] kunigas, Ylakių parapijos klebonas (2003 - 2010) Vidmantas Šidlauskas.

7 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė [1936] Lenkimų vidurinės mokyklos matematikos mokytoja Bronė Šlevinskienė. Lenkimuose gyvena nuo 1956 metų.

8 d. – 55 metai, kai Klaipėdoje gimė [1961] gydytojas traumatologas Zigmas Juzumas. Mokėsi 1976-1979 mamos tėviškėje Mosėdžio vidurinėje mokykloje, kurią baigė aukso medaliu.

9 d. – 95 metai, kai Vilniuje gimė [1921] architektas, spaudos bendradarbis Mykolas Untulis. Kraštiečio Broniaus Untulio sūnus. Mirė 1982 02 10 Čikagoje.

11 d. – 140 metų, kai Varšuvoje mirė [1876] švietėjas, bibliografas, istorikas, pirmo iliustruoto elementoriaus vaikams autorius Kajetonas Rokas Nezabitauskis. Gimė 1800.07.17 Skuodo rajono Baidotų kaime.

15 d. – 20 metų, kai Elgine Il. valstijoje mirė [1996] gydytojas, bibliofilas, kolekcininkas, medicinos m. daktaras Kazys Pemkus. Gimė 1920.06.24 Skuodo rajono Rukų kaime.

16 d. – 110 metų, kai Notėnuose gimė [1906] kunigas, ilgametis Notėnų klebonas (1978-1990), literatas Stanislovas Vaitelis. Mirė 1990 12 24 Notėnuose, palaidotas Notėnų bažnyčios šventoriuje.

18 d. – 65 metai, kai Skuode gimė [1951] sambo imtynių federacijos prezidentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas, Dziudo sporto meistras Eugenijus Kriškoviecas.
        – 65 metai, kai Laumių kaime gimė [1951] dailininkė keramikė Lina Jadvyga Bubliauskaitė-Paulauskienė. Mokėsi 1958-1966 Baršių pradinėje, Barstyčių vidurinėje mokykloje.

21 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajone gimė [1936] tautodailininkas Jonas Jautakis. Gyvena Skuode.

24 d. – 60 metų, kai Šatėse gimė [1956] režisierius, literatas Vaclovas Vičius. Gyvena Vilniuje.

25 d. – 65 metai, kai Marijampolėje gimė [1951] Klaipėdos pilies teatro vadovas ir režisierius Alvydas Vizgirda. 1970 m. dirbo Skuodo kultūros namuose.

28 d. – 90 metų, kai gimė [1926] kunigas, Ylakių parapijos klebonas (1975-1995) Antanas Jurgaitis. Mirė 2014 m. kovo 22 d., palaidotas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

29 d. – 30 metų, kai Šatėse mirė [1986] kunigas, Sibiro kankinys,Šačių klebonas Vincentas Senkus. Gimė 1912.12.28 Kepurėnų kaime. Nuo 1960 iki mirties buvo Šačių klebonas Skuodo rajone.