mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Vasaris

Vasaris


1 d. – 75 metai, kai Kervių kaime gimė [1941] tautodailininkė Birutė Baranauskienė. Gyvena Skuode.

3 d. – 30 metų, kai Majami, Floridos valstijoje mirė [1986] dirigentas, fagotininkas Zenonas Jonušas. Gimė 1917.02.01 Skuodo rajono Gedrimų kaime.

9 d. – 160 metų, kai Pandėlyje mirė [1856] kunigas, religinių knygų autorius ir vertėjas Kazimieras Prialgauskas. Gimė 1801 m. Raseinių rajone.

11 d. – 80 metų, kai Kaune gimė [1936] dailininkė keramikė Nijolė Skolastika Liatukaitė. 1945-1947 mokėsi Aleksandrijos pradinėje mokykloje.

12 d. – 40 metų, kai Omahoje, JAV mirė [1976] kapelmeisteris, dirigentas, kompozitorius, lietuviškų maršų pradininkas Bronius Jonušas. Gimė 1899.02.27 Pašilėje, Skuodo rajonas.

13 d. – 45 metai, kai gimė [1971] kunigas, Lenkimų parapijos klebonas (1996-2002) Darius Povilaitis.

18 d. – 105 metai, kai Joniškio rajone gimė [1911] kunigas, poetas, Sibiro kankinys Anupras Žukas. Spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiu Kaimietis Anupras. Nuo 1978 iki mirties – Barstyčių parapijos klebonas. Mirė 1988 01 04 Barstyčiuose, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

22 d. – 150 metų, kai Kretingos rajone gimė [1866] kunigas, kanauninkas, publicistas, knygnešių rėmėjas Kazimieras Pakalniškis. Pasirašinėjo Dėdės Atanazo slapyvardžiu. Mokėsi Mosėdžio pradinėje. 1889-1893 buvo Mosėdžio parapijos vikaras. Mirė 1933 07 01 Raudėnuose, Šiaulių r.

24 d.- 135 metai, kai gimė [1881] kunigas, vertėjas Petras Rokas Kožukauskas. Vikaras Skuode 1905 m. Mirė 1934 06 08 Nemunaityje, palaidotas Kretingoje.

26 d. – 130 metų, kai Prialgavos kaime gimė [1886] lietuvių pianistė, kompozitorė Aleksandra Dirvianskaitė. Mirė 1981 04 06 Vilniuje.
       – 75 metai, kai Skuode gimė [1941] kino ir TV operatorius, režisierius Romualdas Napoleonas Damulis. Gyvena Vilniuje.

27 d. – 100 metų, kai Gonaičių kaime gimė [1916] liaudies meistrė, audėja Stefa Kvederaitė-Gailienė.

28 d. – 10 metų, kai Šventojoje mirė [2006] kunigas, monsinjoras, Skuodo klebonas ir dekanas (1962-1975) Petras Puzaras. Gimė 1929.07.27 Pabaisko valsčiuje.