mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Be tikslios datos

Be tikslios datos


260 metų, kai Laumių kaime gimė [1756] poetas Antanas Jackus Klementas. Mirė 1823 06 16 Telšiuose.

230 metų, kai Rietavo valsčiuje gimė [1786] kunigas, teologijos m. magistras, poetas Leonas Mantvydas. Aleksandrijos altarista, Skuodo klebonas ir dekanas (1821-27; 1827-1835). Nuo 1835-ųjų – Sedos klebonas. Mirė 1850 05 20 Sedoje, palaidotas Grūstės kapinėse priešais Šv. Marijos Magdalenos koplyčios pagrindines duris.

215 metų, kai Raseinių rajone gimė [1801] kunigas, religinio turinio knygų autorius ir vertėjas Kazimieras Prialgauskas. 1843-1850 – Mosėdžio parapijos vikaras. Mirė 1856 02 09 Pandėlyje.

190 metų, Skuodo rajone gimė [1826] daraktorius Leonas Knystautas. Gyveno Vindeikiuose, slapta mokė vaikus Baidotuose. Mirties data nežinoma.

175 metai, kai gimė [1841] kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius ir platintojas Mykolas Šaikūnas. 1902 m. perkeltas į Notėnus, kur klebonavo iki 1910-ųjų metų. Čia 1906-1909 m. pastatydino naują medinę Šv. kankinės Kotrynos vardo bažnyčią. Mirė 1924 06 21 Kaunatavoje, Telšių rajone.

160 metų, kai Žemaitijoje gimė [1856] kunigas, spaudos korespondentas, Ylakių klebonas Silvestras Panceris. Mirė sulaukęs 56 metų amžiaus, 1912-aisiais, palaidotas Ylakių kapinėse.

155 metai, kai Drupių kaime gimė [1861] dievdirbys, koplyčių, koplytėlių ir altorių statytojas, vargonų meistras, kaimo muzikantas Domas Malakauskas. Mirė 1938 m. Kriaunų kaime, palaidotas Ylakių kapinėse.

155 metai, kai Nevočių kaime gimė [1861] Mosėdžio bažnyčios zakristijonas, laikrodininkas, knygnešys ir knygrišys Jurgis Knystautas. Mirė po 1924 metų Mosėdyje.

135 metai, kai Truikinų kaime gimė [1881] tarpukario Lietuvos Seimo (1936-1940) narys, Gailaičių kaimo ūkininkas Aleksandras Kniuipys. Mirė 1972 Užventėje.

125 metai, kai gimė [1891] Skuodo pašto tarnautojas Valerijonas Vaitilavičius. Mirė 1963 metais.

105 metai, kai Mosėdyje gimė [1911] tapytojas, Klaipėdos dramos teatro dekoratorius Alfonsas Baltinas. Mirė 1997 m.

95 metai, kai Ukrinų kaime, Mažeikių r. gimė [1921] mokytoja, politinė kalinė, tremtinė Rozalija Gabalytė. Mirė 2013 08 08 Ylakiuose.

80 metų, kai Šiauliuose gimė [1936] žurnalistas, literatas Alfredas Šimkus.

75 metai, kai Skuode gimė [1941] poetė, kardiologė, medicinos m. daktarė Auksė Milvydaitė-Narvilienė.

65 metai, kai Prialgavos kaime gimė [1951] žurnalistė Julija Viskontaitė-Kirkilienė.

50 metų, kai Skuode gimė [1966] Nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro solistas, tūbininkas Sergijus Kirsenka.

30 metų, kai Salantuose mirė [1986] liaudies skulptorius Petras Kalendra. Gimė 1904.12.30 Skuodo rajono Šatraminių kaime.

25 metai, kai Elizabete, JAV mirė [1991] kunigas, Notėnų parapijos klebonas (1935-1938) Juozas Pragulbickas. Gimė 1903.04.08 Viršilų kaime.