mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Gruodis

Gruodis


7 d. – 85 metai, kai Notėnuose gimė [1931] kunigas, monsinjoras, apaštališkasis protonotaras, kancleris Juozapas Pranciškus Gedgaudas.

8 d. – 90 metų, kai Šauklių kaime gimė [1926] etnologijos mokslo daktaras, prof. Vacys Milius. 1938-1944 mokėsi Skuodo gimnazijoje. Mirė 2005 10 02 Vilniuje.
       – 110 metų, kai Malūkų kaime gimė [1906] operos solistė Aldona Vaitkutė.

10 d. – 60 metų, kai Skuode gimė [1956] VŠĮ Antano Mončio namo-muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Gyvena Palangoje.

15 d. – 80 metų, kai Mosėdyje gimė [1936] ekonomistas, socialinių m. daktaras, prozininkas Edvardas Rudys. Mirė 2015 09 13 Vilniuje, palaidotas Ylakių kapinėse.

17 d. – 110 metų, kai Stripinių kaime gimė [1906] Ylakių krašto audėjų audėja Julija Jurkšaitė-Batakienė. Mirė 1985 10 13 Ylakiuose, palaidota Ylakių kapinėse.

19 d. – 20 metų, kai Vilniuje mirė [1996] gydytojas, mikrobiologas, eksperantininkas Adomas Vaitilavičius. Gimė 1915.02.06 Skuodo rajono Nausėdų kaime.

20 d. – 50 metų, kai Skuode gimė [1966] pedagogas, Skuodo rajono meras (2007-2015) Stasys Vainoras.

Kalėdų savaitėje – 50 metų, kai mirė [1966] tautodailininkas, medžio drožėjas, tremtinys Alfonsas Girdžiūnas. Gimė 1898 m. Luknių, gyveno Žirnikų kaimuose.

29 d. – 80 metų, kai Vilkaviškio rajone gimė [1936] žurnalistas, literatas Juozas Kurtinaitis. Ilgametis Skuodo gyventojas. 1965-1989 dirbo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, 1989-1991 – Sąjūdžio laikraščio „Skuodo žodis“ redaktorius. Mirė 2015 06 12 Jurbarke, palaidotas naujose Jurbarko kapinėse.

31 d. – 25 metai, kai Ylakiuose mirė [1991] kunigas, Ylakių altarista Klemensas Arlauskas. Palaidotas Skuodo rajono Ylakių bažnyčios pietinėje šventoriaus pusėje. Gimė 1910.11.23 Židikų parapijos Paviliotės kaime.
        – 5 metai, kai Vilniuje mirė [2011] kalbininkė, dialektologė, tekstologė Birutė Rokaitė-Vanagienė. Gimė 1934.11.09 Mosėdyje.
       – 30 metų, kai Čikagoje mirė [1986] agronomas Kazimieras Brencius. Gimė 1908.12.11 Skuodo rajono Šauklių kaime.