mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Lapkritis

Lapkritis


3 d. – 80 metų, kai Kalnujuose mirė [1936] Ylakių vargonininkas, bežemis Antanas Tallat-Kelpša. Gimė 1852.05.14.

4 d. – 70 metų, kai Ylakiuose gimė [1946] prozininkas, scenaristas, TV režisierius Bronius Bušma.

12 d. – 100 metų, kai Puodkalių kaime gimė [1916] gydytoja pediatrė, medicinos m. daktarė Stanislava Raciūtė-Butinavičienė.

16 d. – 90 metų, kai Skuode gimė [ 1926] operos solistas (bosas), JAV lietuvių muzikinio gyvenimo veikėjas Vaclovas Momkus.
       – 70 metų, kai Notėnuose nužudytas [1946] žurnalistas Mykolas Jokšas. Palaidotas Kretingoje. Gimė 1923.02.05 Skuodo rajono Dilbikių kaime.

17 d. – 60 metų, kai Skuode gimė [1956] socialinių mokslų daktaras, lituanistas, LR ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas.

21 d.- 185 metai, kai Kivylių kaime gimė [1831] gydytojas, Kivylių dvaro savininkas Leonas Stanislovas Kaunackis. Jo tėvai – Kazimieras Kaunackis ir Anastazija (Daukantaitė) Kaunackienė. Mirties data nežinoma.

24 d. – 80 metų, kai Barstyčiuose gimė [1936] choro dirigentas, muzikos pedagogas Bronislovas Skirsgilas. Baigė Barstyčių septynmetę mokyklą. Dirbo ir gyvena Klaipėdoje.
         – 105 metai, kai Ylakiuose gimė [1911] spaudos bendradarbis, Didžiojo Tėvynės karo dalyvis, Skuodo garbės pilietis Stasys Zubavičius. Mirties data nežinoma.

30 d. – 90 metų, kai Gedrimų kaime gimė [1926] ilgametė Ylakių apylinkės VK pirmininkė (1954-1985) Zinaida Zubavičiūtė. Mirė 2012 01 24 Ylakiuose.