mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kultūros ir meno srities projektai

Projektas „Dvylika mėnesių su knyggraužiais“
 
Projekto tikslas – motyvuoti Skuodo miesto ir rajono vaikų skaitymo skatinimą ir ugdyti su skaitymu susijus įgūdžius.
Projekto trukmė: 2016-01-02 - 2016-12-15
Projektą remia: LR kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai: Skuodo meno mokykla, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo rajono pagrindinės mokyklos ir gimnazijos bei jų bibliotekos, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Klaipėdos I. Simonaitytės apskrities viešoji biblioteka, Barstyčių vaikų globos namai, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Mosėdžio, Ylakių, Šačių, Barstyčių. Aleksandrijos, Šauklių, Lenkimų filialai.
Trumpas projekto pristatymas: Projektu „Dvylika mėnesių su knyggraužiais“ siekiama motyvuoti vaikų skaitymo skatinimą Skuodo rajone, kuriame dalyvautų dvi tikslinės vaikų amžiaus grupės: pradinių klasių mokiniai ir ankstyvieji paaugliai (5-6 kl. mok.). Per metus bus surengti: 6 knygų pristatymai ir susitikimai su profesionaliais knygų kūrėjais, leidėjais, aktoriais; aktyviausiems projekto dalyviams bus suorganizuotas knygos pristatymas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje; vaikai ir paaugliai surengs perskaitytų knygų pristatymus bendraamžiams. Taip pat vyks: skaitymo akcija; literatūriniai žaidimai ir popietės, tamsūs skaitymai; seminaras viešosios bibliotekos ir mokyklų bibliotekų darbuotojams, knygos šventė.
PROJEKTAS „Tieskime kultūrinius draugystės tiltus“

Projekto tikslas – vystyti Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos bibliotekininkų kultūrinį bendradarbiavimą, suteikiant galimybę specialistams įgyti naujų žinių, pasikeisti gerąja patirtimi ir tarptautiniu lygiu viešinti patrauklų Skuodo rajono įvaizdį.
Projekto trukmė: 2016-06-01 – 2016-10-15
Projektą remia: Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų fondas
Projekto partneriai: Latvijos Respublikos Priekulės nuovada, Ukrainos bibliotekų asociacija
Trumpas projekto pristatymas: Bus surengta dviejų dienų metodinė, pažintinė ir edukacinė veikla Ukrainos Lvovo srities bibliotekininkų delegacijos atstovams bei organizuota kultūrinė-pažintinė, praktinės patirties pasidalinimo išvyka į Latvijos Respublikos Priekulės, Gruobinios ir Nicos nuovadų bibliotekas, puoselėjant draugiškus santykius tarp kaimyninių šalių bibliotekininkų.
Šis projektas suteiks impulsą naujų veiklų vykdymui, įgyvendinant inovatyvias idėjas, pažįstant ukrainiečių ir latvių tautas, įgyjant patirties bei ją pritaikant profesinėje veikloje.
 

PROJEKTAS „Išgirskime istoriją, kuri byloja mums“, skirtas etnologo Vacio Miliaus 90-osioms gimimo metinėms

Projekto tikslas – aktualizuoti etnologo V. Miliaus asmenybę, minint jo 90-ąsias gimimo metines, siekiant  populiarinti krašto etninės kultūros ir jos vertybių sklaidą ir tautinį tapatumą.
Projekto trukmė: 2016-06-20 – 2016-2016-12-15
Projektą remia: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Etninės kultūros globos taryba, Šauklių ir Šatraminių kaimų bendruomenė
Trumpas projekto pristatymas: Minint iš Skuodo rajono Šauklių kaimo kilusio, žymaus Lietuvos tautinio paveldo tyrėjo ir rinkėjo, vadinamo etnologijos tėvu, bibliografo, kultūrologo akad. V. Miliaus 90-ąsias gimimo metines, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos Etninės kultūros globos taryba, organizuoja jo atminimui skirtus renginius: bus surengta konferencija, skirta etnologo V. Miliaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti bei atidengta atminimo lenta gimtajame Šauklių kaime.
 

PROJEKTAS „Menas žmogaus gerovei-2“

Projekto tikslas: Didinti kultūrinės, meninės ir socialinės aplinkos tarpusavio bendradarbiavimą įtraukiant socialinės atskirties grupes, šeimas į kultūrinę – edukacinę veiką.
Projekto trukmė: 2016-06-01 – 2016-12-15
Projektą remia: Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų fondas
Projekto partneriai: Skuodo rajono Daukšių, Šauklių kaimų bendruomenės
Trumpas projekto pristatymas: Šiuo projektu siekiame padėti Skuodo miesto, Didžiųjų Rūšupių, Daukšių, Šauklių bendruomenėms atrasti kultūros paveldo lobynus ir tokiu būdu susipažinti su savo krašto kultūros vertybėmis. Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka, bei trys bibliotekos filialai organizuos ir vykdys edukacinius užsiėmimus – mokymus visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.
 
 
PROJEKTAS „Sveika bendruomenė – stipri bendruomenė“
 
Projekto tikslas – gerinti kaimų bendruomenių gyvenimo kokybę, teikiant įvairias laisvalaikio praleidimo formas, ugdant sveikatos stiprinimo poreikius ir galimybes, puoselėjant sveiką gyvenseną, sveikatinimo tradicijas, stiprinant bendruomenių atsakomybę už savo gyventojų sveikatą.
Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjis – 2016 m. spalis.
Projektą remia: Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų fondas.
Projekto partneriai: Skuodo rajono Mosėdžio miestelio, Daukšių, Šauklių ir Šatraminių kaimų bendruomenės.
Trumpas projekto pristatymas: Projekto veikla orientuota į kaimo bendruomenės narių aktyvumo skatinimą. Šiuo projektu bus atkreiptas dėmesys į sveikos gyvensenos temą ir skleidžiamos žinios Skuodo rajono Mosėdžio miestelio, Daukšių, Šauklių ir Šatraminių kaimų bendruomenių gyventojams. Bus suorganizuotas susitikimas su žolininke J. Danieliene, kuri konsultuos ir patars kaip ruošti individualius žolelių mišinius. Taip pat bus surengtas sportinis užsiėmimas su atletinio kultūrizmo trenere N. Gorele. Užsiėmimų metu trenerė pristatys fizinių pratimų kompleksą ir ves mankštą.