mobili versija | standartinė versija
main-image

Toj pačioj žvaigždėj, toj pačioj vilty...

Su kalendorine žiemos pradžia atėjo ir Adventas – reikšmingas, džiugus, šviesus, pilnas laukimo prieškalėdinis laikotarpis – ramybės, fizinio ir dvasinio apsivalymo metas. Tai laikas, kurio metu kviečiama nebeskubėti, nurimti ir susikaupimo tyloje pasiruošti Kūčioms ir Kalėdų stebuklo laukimui.
Šį šviesų laikotarpį, gruodžio 16 d., Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Rukų filiale draugėn susibūrė nemažas būrys dalyvių, kurie panoro nors trumpam atitrūkti nuo kasdieninių buities rūpesčių ir pabūti vieni su kitais eiliuoto žodžio rimtyje ir muzikinio skambesio apsuptyje.

Adventas – metas, kai laukiame Gimimo... Nors gamtoje tai pats niūriausias metų laikas, savo namuose ir širdyse uždegame Ramybės, Tikėjimo, Meilės ir Vilties žvakeles. Popietės pradžioje buvo uždegta viena žvakė, kuri simbolizavo paskutinę likusią laukimo savaitę. Po įžanginių bibliotekininkės Aldonos Stončiuvienės žodžių, savo mintimis apie praėjusius metus pasidalino kraštietė poetė Janina Jucienė. Labiausiai įstrigusias akimirkas ir netikėtai užplūdusius jausmus Janina pavertė poezijos posmais ir mielai juos perskaitė susirinkusiems klausytojams. Savo kūrybos eiles skaitė ir kitas mūsų krašto poetas Juozas Jankauskas. Įsiterpdama tarp skaitytojų bibliotekininkė susirinkusiems priminė apie advento apeigas, papročius, kokiais burtais ar orų spėjimais tikėdavo mūsų senoliai, visi drauge bandė įminti mįsles. Džiugu, kad noriai mėgstamą kūrybą skaitė ir kiti šventės dalyviai: Vaclava Jankauskienė, Jovita Leknienė, ypač raiškiu žodžiu visus džiugino Onutė Kudarauskienė. Visą popietę vainikavo muzikiniai intarpai, kuriuos dovanojo Julius Jonkus. 
Prieškalėdinis laikas, tai tas laikas, kai norisi padėkoti už gerus darbus. Bibliotekininkė pasidžiaugė nuolatiniais bibliotekos pagalbininkais, kurie bibliotekai nuolatos dovanoja knygas, spaudą: J. Jucienė, V. Karosienė, A. Stončiuvienė. Už visokeriopą pagalbą buvo padėkota ir V. Jonkuvienei, G. Petrauskui, S. Leilionienei.
Kūčių naktį baigiasi senasis ir prasideda naujasis ciklas. Tai – nepaprasta naktis, kada žmogus yra lyg vanduo, tampantis vynu. Su viltimi jis turi atnaujinti savo dvasią naujai prasidedančiam metų ratui, kilimui aukštyn į šviesą. Visų išsakyti linkėjimai įžiebė viltį, kad ateinantieji metai atneš tiktai gėrį, laimę ir džiaugsmą.

Nuotraukų galerija