mobili versija | standartinė versija
main-image

Knygų medžiai atgijo

Skaityti daugiau...

"EINA LAIKAS, TODĖL KAD NEKALTAS“

        2013 m. lapkričio 20 d., 13.30 val. Skuodo viešosios bibliotekos Luknių filialas kartu su Skaitytojų aptarnavimo skyriumi organizavo renginį ,,EINA LAIKAS, TODĖL KAD NEKALTAS“.
Tai Stasio Jonausko 65 metų jubiliejaus tęstinio projekto dalis, išvažiuojamasis renginys Luknių bendruomenei. Buvo apjungti Luknių bendruomenė ir Skuodo globos namai (jie dabar yra Luknių gyvenvietėje), kur ir vyko šis renginys. Projektą vykdė Skuodo viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Strakšytė. Apžvelgta poeto biografija. Buvo rodomas filmas apie Stasį Jonauską, rodytos skaidrės iš pavasarį rengto fotografijos konkurso ,,Atgiję iš eilėraščių“, tarp kurių yra ir bibliotekininkės Birutės Bružienės fotografija užėmusi antrą vietą. Skaityti St. Jonausko eilėraščiai. Dar Edmundas Untulis nuotaikingai paskaitė ištrauką iš R. Granausko knygos ,,Trys vienatvės“ Vaišinomės pyragais ir kitom gėrybėm.

2013 metų „Knygų Kalėdos“

        2013 m. gruodžio 13 d. 15 val. į Luknių bendruomenės namus rinkosi moterų klubo „Luknelė“ narės palydėti senųjų metų, pasidžiaugti nuveiktais darbais, tinkamai pasitikti 2014 metus. Buvo atsinešusios bibliotekai dovanojamų knygų, kurias peržvelgėme. SVB Luknių filialui padovanota 16 knygų. Kitos knygos tuoj pat buvo paimtos skaitytojų (B. Sruogos ,,Dievų miškas“), kurių iki šiol nepakako. Evelina ir Iveta Girdžiūnaitės Kalėdų rimtį gyvino smuiko garsais. Minėjome lietuvių poeto K. Donelaičio 300 gimimo sukaktį ir skaitėme jo biografiją (jis gimęs sausio 1 d. 1714 m.). Buvo skaitomos K. Donelaičio - pirmojo lietuvių poeto pasakėčios ir ištrauka iš poemos ,,Metai“ apie žiemos rūpesčius. Užsiėmėme ir mes žiemos rūpesčiais. Mokytoja Stanislava Šaulienė vedė karpinių meno pamokėlę. Kirpome meniškas formas. Dovanojome Kalėdų dovanas, džiaugėmės būdami kartu ir dalindamiesi meile.

Perskaitytų knygelių aptarimas

        2014 vasario 20 ir 21 dienom per pradinukų papildomas savaitės atostogas Luknės bibliotekoje vaikai pristatė - aptarė tris vaikiškus kūrinėlius: D. Kandrotienės: „Blusa Izbelė“, „Pagrandukas“, „Jonukas ir Grytutė“.
         Mokėmės kurti ir atkartoti tekstą. Drąsiai reikštis vaidyboje. Dalinomės personažus ,kūrėme scenas, remdamiesi pristatytomis knygomis. Vaikams trūksta lakios vaizduotės, kūrybiškumo, drąsos ir susikoncentravimo į veiklą. Visko to reikia kantriai mokinti. Bet vaikams patinka ir šio to pramokstame.