mobili versija | standartinė versija
main-image

Popietė-diskusija prie kavos puodelio „Ar padeda psichologinės knygos“

        Balandžio 26 dieną Ylakių filialo bibliotekininkės skaitytojus pakvietė į pokalbį - diskusiją „Ar padeda psichologinės knygos“. Renginio pradžioje skaitytojai susipažino su literatūros paroda „Pagalbon psichologinės knygos“.
        „Pirmiausia knygos moko išminties, filosofinio požiūrio į gyvenimą, ir nemaža dalis žmonių, atradę savo rašytojus, atranda ir atspirtį jų kūriniuose. Jau prieš daug metų žmonės pradėjo skaityti mąstytojų kūrinius. Ir jums iš pradžių naudingi gali būti filosofų stoikų kūriniai: Senekos „Laiškai Liucijui“, Marko Aurelijaus „Sau pačiam“ ir Epikteto „ Pašnekesiai“. Vėliau gali ateiti Boecijaus „Filosofijos paguoda“, Aurelijaus Augustino „Išpažintis“. Skaitydami šias knygas jūs pamatysite, jog žmonių pergyvenimai, dvejonės ir kančios neatsirado tik šiandien ir neapsiriboja jūsų gyvenimu“ diskusiją pradėjo bibliotekininkė Rita. Ji pristatė populiariausias knygas šia tematika. Skaitytojai diskutavo, reiškė savo nuomonę. Iki šiol populiari Džozefo Merfio knyga „Jūsų pasąmonės galia“ ir jos tęsiniai iš tiesų padeda pasinaudoti paprasta savitaiga ir įsitikinti, jog ji veikia. Garsusis Deilas Karnegis savo knygose „Kaip įsigyti draugų“, bei „Kaip nustoti nerimauti“ duoda paprastus ir aiškius patarimus, kaip elgtis bendraujant. Šios knygos padeda ne todėl, kad pateikti kažkokie stebuklingi receptai, o todėl, kad jose aprašyti išgyvenimai skaitytojui yra artimi ir suprantami. Daugumos skaitytojų nuomone, psichologinės knygos yra populiarios ir gali padėti tiems skaitytojams, kurie skaitydami mąsto. Malonus pasisėdėjimas neprailgo, skaitytojai pasidalino įspūdžiais apie perskaitytas psichologines knygas.

Skaitytojų konferencija "Žemė mūsų rankose"

        Birželio 5-oji - Pasaulinės aplinkos apsaugos diena. Šiai dienai biblioteka surengė skaitytojų konferenciją „Žemė mūsų rankose“. Jaunieji skaitytojai iš anksto susipažino su literatūros paroda „Gamtą mylėti per maža – ją reikia pažinti“. Trumpą pranešimą apie gamtos saugojimą, tausojimą perskaitė bibliotekininkė. Skaitytojai pasirinko temas, jas pristatė. Skaitytoja Ema kalbėjo apie išnykusias gyvūnų rūšis „Jie gyveno Lietuvoje“, skaitytoja Neda pristatė Lietuvos Raudonąją knygą. Vyko diskusijos. Aktyviausi konferencijos dalyviai buvo apdovanoti žurnalais „Žemaičių žemė“.

Literatūrinė popietė viktorina „Kur rasti atsakymus į tūkstantį klausimų“

           Gegužės 17 dieną Ylakių biblioteka jaunuosius skaitytojus pakvietė į popietę viktoriną „Kur rasti atsakymus į tūkstantį klausimų“.
        „Svarbiausias žinių lobynas – enciklopedija – neretai laikoma knyga apie viską, o daugiau žinantis žmogus - „vaikščiojančia enciklopedija“. Senovėje kiekvienas išsilavinęs žmogus turėjo įgyti tokią žinių visumą. Paprastai enciklopedijose informacija išdėstyta abėcėlės tvarka. Ir surasti reikiamą informaciją nėra sunku. Yra sudaromos ir teminės enciklopedijos. Žmogus negali visko prisiminti, bet jis turi žinoti, kur rasti atsakymą... į tūkstantį ir vieną klausimą. Vienas iš tokių visa žinančių leidinių – enciklopedija. Ji pateikia žinių visumą iš įvairių mokslų ar kurios nors mokslo šakos. Čiupinėdami, vartydami rankose knygą, jaunieji skaitytojai lengviau supranta šį informacijos šaltinį, iš kokių dalių jis sudarytas, kaip atrasti naudingą informaciją.“ Tokiais žodžiais prasidėjo viktorina, kur buvo pristatyta literatūros paroda „Tūkstantis ir vienas atsakymas“.
     Viktorinos dalyviai ant stalo turėjo po vieną enciklopediją. Galėjo ją pavartyti, artimiau susipažinti su informacijas pateikimu. Po to sekė klausimų – atsakymų žaidimas „Paklausk enciklopedijos“, kur popietės dalyviai turėjo atrasti atsakymus: apie Ylakių miestelį, kokioje enciklopedijoje ieškotumėte informacijos apie vaistinį augalą „asiūklį“ ir ... Aktyviausi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti žurnalu „Žemaičių žemė“, knygų skirtukais...

Popietė „Valanda su Aldona Liobyte. Kūrybos skaitymas“

        Vasario 25 dieną 14 val. Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ylakių filiale įvyko popietė „Valanda su Aldona Liobyte. Kūrybos skaitymas“, skirta rašytojos 100- osioms gimimo metinėms paminėti. Bibliotekininkė Rita papasakojo vaikams apie rašytojos kūrybą, biografiją ir atskleidė rašytojos asmeninius bruožus, kurių vaikai nežinojo.
         Ji buvo Lietuvos vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė. Tai buvo laisvas žmogus, turįs savo nuomonę, kurią išdėstydavo kandžiu žodžiu. Todėl pastoviai užkliūdavo sovietinei cenzūrai. Dėl savo aštraus, charakterio ir tvirtos savo nuomonės jai teko palikti redakciją, kurioje dirbo, tai buvo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos vaikų ir jaunimo literatūros redakcija. Šiai leidyklai Aldona Liobytė pateikdavo daugybę kūrybinių idėjų ir sumanymų. Pačios rašytojos kūrybos kraitis nėra gausus: „Kupriukas muzikantas“, „Meškos trobelė“, „Kuršiukas“, „Devyniabrolė“, tačiau jos vaidmuo lietuvių literatūroje didžiulis. Net po jos mirties archyve buvo surasta ir išleista apysaka „Kiškelis Baltkakliukas“. Ji daug nuveikė mūsų literatūrai, teatrui, kultūrai. Tai buvo šviesus, saulėtas žmogus, tauraus žmoniškumo pavyzdys. Ji buvo Dievo apdovanota mokėjimu suburti aplink save gražius žmonės, todėl pagerbdami jos atminimą ir mes bibliotekoje susibūrėme į šiltą grupę ir skaitėme rašytojos kūrinius, domėjomės kiek bibliotekoje yra jos knygelių. Šią dieną minint šimtmečio jubiliejų prie rašytojos portreto ir uždegtų žvakių liepsnos su vaikais pasinėrėme į pasakos pasaulį, kuriame pati rašytoja jausdavosi laisva. Visiškai laisva. Vaikai dalijosi knygelėmis ir skaitė, patys pajuto A. Liobytės kalbos gyvastį. Už gražius, skambius skaitymus vaikai buvo apdovanoti knygelėmis ir saldainiais.