mobili versija | standartinė versija
main-image

Gedulo ir vilties dienai paminėti


        Birželio 14 diena, 13 val. Gedulo ir vilties dienai paminėti gėsališkiai rinkosi prie St. Beržanskytės tėviškėje esančio paminklinio akmens. Iš čia 1948 metų gegužės 22 rytą išvežta visa Beržanskų šeima, kurią sudarė tėvai ir šešios jų dukros. Kaip pasakoja Beržanskytė Staselė, kad su ašaromis ir sielvartu atsisveikino su gimtaisiais namais. Vežė juos į Lūšės geležinkelio stotį. Ten grūdo į gyvulinius vagonus. Siaubo ir išgąsčio, sielvarto apimti žmonės klaupėsi ir bučiavo tėvynės žemę, atsisveikindami ant visados. Per ašaras nematė tako....
        Pagiedoję Lietuvos himną, pagerbę žuvusiųjų atminimą tylos minute, padainavę tremtinių dainų susirinkusieji vyko į bendruomenės salę, kur dalinosi prisiminimais iš praeities, nes beveik nėra nė vienos šeimos, kurios nepalietė tremties baisumai. Skaitėme tremtinių prisiminimus, kurie labai graudino visus susirinkusius. Kartu praleidę popietę išsiskirstėme namo, tikėdamiesi, kad ateityje tokie baisumai nepasikartos.

Nuotraukų galerija