mobili versija | standartinė versija
main-image

Jolitos Herlyn knygos „Trys mano vieninteliai“ aptarimas Daukšių filiale

        Šią knygą laimėjau Facebook paskyroje „Aš skaitau lietuviškai“ prieš Kalėdas. Ją iš Hamburgo atsiuntė pati autorė su labai gražiai parašyta dedikacija. Perskaičiusi šią knygą, ją padovanojau bibliotekai. Per labai trumpą laiką knygą perskaitė nemažas būrys aktyviausių daukšiškių moterų, tad vasario 12 d. visos buvo pakviestos į knygos „Trys mano vieninteliai“ aptarimą. Susirinko tik keletas moterų, nes renginukas vyko darbo dieną, darbo valandomis, tad ne visos galėjo atvykti, dar kitos turėjo įvairių priežasčių. Gaila, kad kai kurios skaitytojos negalėjo dalyvauti, nes tikrai buvo įdomiai diskutuota knygos tema, ar verta tekėt be meilės, ar mylint būtina santuoka. Visos priėjome nuomonės, kad knygos herojė Kamilė yra truputėlį „nerimta“, nes blaškosi, žeminasi, nė viena negalėtume taip pasielgti. Ar verta dėl meilės leisti save „mindžiot“. Bet gal čia meilė kalta, o gal aistra. Aišku, norėtųsi knygos tęsinio. Skaitoma lengvai, įdomi, bet... kai kuriems Kamilės poelgiams nepritariame. Prie arbatos puodelio ilgai sėdėta ir kalbėta, mąstyta apie šių laikų jaunimą, jų gyvenimus. Tokia išvada, kad mylintis, padorus lietuvis, bet neturtingas, nelabai tinka, geriau bet koks, kad ir užsienietis, kad tik „babkių“ turėtų. Čia ne tik herojės poelgiai ir problema, bet ir daugelio lietuvaičių gyvenimo būdas.

Tarptautinė vaikų knygos diena Daukšiuose

      Visus metus Daukšių filialo skaitytojai rungtyniavo, kas daugiau knygelių perskaitys. Į savo biblioteką Tarptautinės vaikų knygos dienos proga balandžio 2 dieną susirinko gausiai, nes norėjo tarpusavy palenktyniauti, parodyti įgytas žinias, kurias gavo iš knygų. Vaikus atlydėjo mokytojos Aušra Ložienė, Milda Tumienė ir Birutė Palšienė.
        Bibliotekininkė Romalda Bridikienė buvo paruošusi įvairių klausimų, užduočių, kurios ne tokios ir lengvos buvo. Pirmiausiai vaikams buvo perskaitytas rašytojos Siobhan Parkinson laiškas – kreipimasis į vaikus. Po to prasidėjo lenktynės – kas daugiau žino, sugeba, prisimena. Teko ir galvas pasukti, ir perskaitytas knygas prisiminti, patikusias draugams rekomenduoti, personažus suvaidinti. Drąsiausias buvo antrokas Lukas Veitas, kuris eilėraštį „Mano batai buvo du“ ne tik deklamavo, bet ir inscenizavo. Didelį žinių, iš perskaitytų knygų, bagažą pademonstravo antrokas Eimantas Ložys, antrokė Roberta Petrauskaitė bei pirmokė Gabija Kabalinaitė.
      Geriausiais, aktyviausiais knygos mylėtojais pripažinti moksleiviai - pirmokė Indrė Bakstytė, antrokai Eimantas Ložys, Mindaugas Vaškys ir Roberta Petrauskaitė, ketvirtokė Gabrielė Kaminskaitė ir penktokė Viktorija Paulauskaitė - buvo apdovanoti Skuodo viešosios bibliotekos padėkos raštais, mokytojos už vaikų skatinimą skaityti – knygomis. Gaila, kad ne visi vaikai, kurie daug skaito, myli knygą, galėjo dalyvauti šventėje, tad iš šešių bibliotekos draugų tik trys nusifotografavo su bibliotekininke.
        Vaikai išsiskirstė namo pasižadėję mylėt knygą, nepamiršt jos ir per atostogas, dažnai lankyt biblioteką, kad kitais metais dar geriau atsakytų į užduotus klausimus, mįsles, kad dar didesnis būrys būtų apdovanoti.

Pasikinkęs jauną vėją...

        Apsidžiaugėme, kad žymus rašytojas, žurnalistas, poetas, publicistas Laimonas Inis ketina atvykti į Skuodą. Paprašėme, kad jis neaplenktų ir Daukšių bibliotekos. Tad kovo 28 d. mokyklos salėje susirinko visi mokyklos mokiniai, mokytojai, keletas ir Daukšių gyventojų, trokštančių išgirsti gyvą rašytojo žodį. Svečius atlydėjo juos pristatė buvusi Daukšių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, dabar Skuodo viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Strakšytė.
        Vaikai susidomėję klausėsi apie rašytojo kūrybinį kelią, jo kūrinių ištraukų, minė mįsles, kurias uždavė rašytojo gyvenimo draugė, poetė Dalia Poškienė. Klausimų rašytojui netrūko ne tik nuo moksleivių, bet ir mokytojų, kaimo gyventojų.
        Bibliotekininkė buvo parengusi parodėlę iš turimų Laimono Inio knygų „Pro žydinčią obelį – į svečius, į Daukšius“. Rašytojas atsivežė dovanų, parodė savo išleistas knygas, kurias buvo galima vietoje įsigyti. Tad po renginio visi sklaidė naujausias jo knygas, pirko, prašė autografų.

Valanda su K. Donelaičiu Daukšių filiale

        Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo ir Daukšių bibliotekoje. Balandžio 23 dieną į biblioteką susirinko tik keletas K. Donelaičio ir jo kūrybos gerbėjų. Daukšių filialo vyresnioji bibliotekininkė R. Bridikienė pasidžiaugė, kad, atitrūkusios nuo savo pavasarinių darbų, moterys nepasididžiavo ir aplankė biblioteką. Apie K. Donelaičio gyvenimą ir jo kūrybą labai įdomiai papasakojo mokytoja lituanistė Aušra Ložienė. Sužinojome daug įdomaus apie „Metų“ autorių, apie tai, ko savo laiku neradome vadovėliuose. Prie kavos puodelio ir ledų, paskaitėme ir pasiklausėme „Pavasario linksmybių“, aptarėme įdomesnius poeto pavaizduotus pavasario aprašymus, prisiminėme, kad dar tebemokame atmintinai mokykloje išmoktas ištraukas. Vis dėlto tokie susiėjimai praturtina žmones dvasiškai, primena įgytas žinias. Visas dalyves bibliotekininkė apdovanojo poezijos knygomis. Nacionalinės bibliotekos renginiai, skirti K. Donelaičio metams Daukšiuose įsibėgėjo.