mobili versija | standartinė versija
main-image

 

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, veikianti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdanti bibliotekų veiklą. Biblioteka savo veiklą pradėjo 1939 m. sausio 1 d. 2015 m. spalio 1 d. Bibliotekai buvo suteiktas šviesaus atminimo lietuvių prozininko, dramaturgo, eseisto Romualdo Granausko vardas.

Pagrindinė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veikla – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informaciniais ištekliais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, etnokultūrinei, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.