mobili versija | standartinė versija
main-image

Bibliotekos projektinė veikla – kelias į bendradarbiavimą, partnerystę, pokyčius

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka – kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje nepamirštamos ne tik tradicinės kultūrinės, edukacinės veiklos, bet ir siekiama jas tobulinti ir kurti naujas paslaugas. Ne pirmi metai, kai Skuodo rajono savivaldybės biudžete kultūriniams renginiams lėšų nenumatoma, o vis tiek bibliotekoje vyksta daugybė skaitymo skatinimo, etninės kultūros puoselėjimo ir kitokių iniciatyvų. Ne pirmi metai bibliotekos gyvenimą paįvairina projektinė veikla, tampanti bibliotekininkams tikru išsigelbėjimo ratu, organizuojant renginius.

 2016 metais baigtas įgyvendinti projektas „Simono Daukanto „Būdas lietuvių kalnėnų ir žemaičių“ – pirmoji lietuvių kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas“, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bibliotekininkams, pedagogams ir kitiems kultūros žmonėms surengta mokslinė konferencija „Simonas Daukantas ir pirmoji lietuvių kultūros istorija“ bei parengta kilnojama paroda (stendas) "Simonas Daukantas ir "Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių": archyviniai dokumentai liudija". Kilnojama paroda eksponuota ir pristatyta ne tik Skuode, bet ir Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje bei eksponuota Rietavo savivaldybės I. Oginskio viešojoje bibliotekoje.
 Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka nuo seno garsėja renginiais, populiarinančiais žemaitišką kultūrą, tad į šį tikslą dažnai orientuota ir projektinė veikla. 2015-2016 metais įgyvendintas unikalus projektas „Žemaičių kalba 24/7“, kurio dėka puoselėjama žemaičių kalba. Virtualioje erdvėje sukurtas internetinis puslapis zemaiciukalba.lt, leidžiantis susipažinti su žemaičių kalbos raidos istorija, gramatika, žemaitiškai rašančiais autoriais ir jų kūriniais, bei suteikiantis galimybę mokytis žemaičių kalbos nuotolinių kursų metu arba žaidžiant edukacinius žaidimus. Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Projekto veiklos pristatytos ne tik Skuodo rajono visuomenei, bet ir kitose Žemaitijos regiono bibliotekose – Mažeikių rajono, Palangos miesto, Klaipėdos rajono J. Lankučio, Kretingos rajono M. Valančiaus ir Klaipėdos miesto savivaldybių viešosiose bibliotekose.
 2016 metais Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka įgyvendino dar du Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamus projektus. Vaikų literatūros skyriaus projekto „Dvylika mėnesių su knyggraužiais“ veiklos skirtos Skuodo miesto ir rajono vaikų skaitymo skatinimui. Per metus buvo surengti net 6 knygų pristatymai ir susitikimai su profesionaliais knygų kūrėjais, leidėjais, aktoriais, o aktyviausiems projekto dalyviams buvo suorganizuotas knygos pristatymas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Patys vaikai ir paaugliai surengė perskaitytų knygų pristatymus bendraamžiams. Projekto įgyvendinimo metu vyko skaitymo akcija, literatūriniai žaidimai ir popietės, tamsūs skaitymai bei seminaras viešosios bibliotekos ir mokyklų bibliotekų darbuotojams vaikų skaitymo skatinimo tema „Skaitymas + skaičiai + bendradarbiavimas“. Lapkričio 30 d. projekto užbaigtuves vainikavo puikus renginys, kuriame veikė vaikų knygų mugė bei buvo apdovanoti aktyviausieji šio projekto dalyviai. Jaunieji skaitytojai tą pačią dieną turėjo galimybę stebėti Kelmės mažojo teatro spektaklį vaikams „Kaminkrėčio laimė“, o vėliau Vaikų literatūros skyriuje įvyko fotografijų parodos "Knyggraužių artelė" atidarymas. Šio projekto partneriais buvo ne tik rajono švietimo įstaigos ir kaimų bibliotekos, bet ir Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Klaipėdos I. Simonaitytės apskrities viešoji biblioteka, Barstyčių vaikų globos namai. Tai tik patvirtina taisyklę, jog projektinė veikla skatina partnerystę, bendradarbiavimą bei sutelkia bendram tikslui skirtingas įstaigas ir organizacijas.
 Kiekvienais metais Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai bei Lietuvos kultūros tarybai teikia projektus, skirtus mūsų krašto žymių žmonių gyvenimo ir veiklos įprasminimui. 2015 m. prisiminėme didįjį žemaitį Simoną Daukantą bei žymųjį rašytoją Romualdą Granauską, kurio vardas buvo suteiktas Skuodo bibliotekai. 2016 metais bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius parengė ir laimėjo projektą, skirtą iš Skuodo rajono Šauklių kaimo kilusio, žymaus Lietuvos tautinio paveldo tyrėjo ir rinkėjo, vadinamo etnologijos tėvo, bibliografo, kultūrologo akademiko Vacio Miliaus 90-osioms gimimo metinėms. Iškilios asmenybės aktualizavimui skirtos veiklos jau įgyvendintos – lapkričio 22 d. Šauklių kaime atidengta atminimo lenta bei Skuodo Meno mokykloje surengta mokslinė konferencija. Šio projekto partneriai – Etninės kultūros globos taryba bei Šauklių ir Šatraminių kaimo bendruomenė.
 Skuodo rajono bibliotekininkai aktyviai dalyvauja ir Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų fondo skelbiamuose paraiškų teikimo konkursuose. 2016 metais šis fondas finansavimą skyrė net trims bibliotekos darbuotojų rengtiems projektams. Projekto „Tieskime kultūrinius draugystės tiltus“ tikslas – vystyti Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos bibliotekininkų kultūrinį bendradarbiavimą, suteikiant galimybę specialistams įgyti naujų žinių, pasikeisti gerąja patirtimi ir tarptautiniu lygiu viešinti patrauklų Skuodo rajono įvaizdį. Įgyvendinant šiuos uždavinius, birželio mėnesį surengta dviejų dienų metodinė, pažintinė ir edukacinė veikla Ukrainos Lvovo srities bibliotekininkų delegacijos atstovams, o rugsėjo mėnesio pabaigoje organizuota kultūrinė-pažintinė, praktinės patirties pasidalinimo išvyka į Latvijos Respublikos Priekulės, Gruobinios ir Nicos nuovadų bibliotekas, puoselėjant draugiškus santykius tarp kaimyninių šalių bibliotekininkų. Projekto veiklos suteikė impulsą inovatyvioms idėjoms, o pasidalinimas gerąja darbo patirtimi turi teigiamą įtaką bibliotekininkų profesinės veiklos tobulinimui. Visa tai pasiekta projekto partnerių – Latvijos Respublikos Priekulės nuovados ir Ukrainos bibliotekų asociacijos pagalba.
  Didinant kultūrinės, meninės ir socialinės aplinkos tarpusavio bendradarbiavimą, įtraukiant socialinės atskirties grupes, šeimas į kultūrinę – edukacinę veiką, įgyvendintas tęstinis projektas „Menas žmogaus gerovei-2“. Kartu su projekto partneriais – Daukšių ir Šauklių kaimų bendruomenėmis įgyvendintos veiklos buvo naudingos įvairaus amžiaus žmonėms. Edukacinių užsiėmimų metu jo dalyviai mokėsi tapyti ir velti ant šilko, kurti papuošalus, EBRU (tapybos ant vandens). Gruodžio mėnesį darbų parodos bus eksponuojamos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje ir filialuose.
 Projektą „Sveika bendruomenė – stipri bendruomenė“ įgyvendino Mosėdžio, Šauklių ir Daukšių filialai, bendradarbiaudami su vietos bendruomenėmis. Projekto veikla orientuota į kaimo bendruomenės narių aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimą. Ši veikla – susitikimai su žolininke Janina Danieliene, sportiniai užsiėmimai su atletinio kultūrizmo sportininke, asmenine trenere Neringa Gorele sulaukė didžiulio susidomėjimo. Projekte dalyvavusių kaimų bendruomenės nariai įgijo daug naujų žinių propaguojant sveiką gyvenimo būdą – sveiką mitybą, fizinį aktyvumą.
Daugelis gyventojų susidomėjo žolelių rinkimu, bendrauja su žolininke J. Danieliene, dalijasi gerąja patirtimi, perteikia gautas žinias savo šeimos nariams, draugams, pažįstamiems. Susidomėta ir didesniu fiziniu aktyvumu, nes žmonės pajuto jo teikiamą naudą sveikatai, gražiai laikysenai, puikiai savijautai. Tad galima teigti, kad projekte dalyvavusiose bendruomenėse vyksta aktyvesnis, įdomesnis ir sveikesnis laisvalaikio praleidimas. 
2016 metai – Bibliotekų metai, kuriais Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka vykdė įdomią, turiningą, neapsiribojančią vien tradiciniais renginiais projektinę veiklą. Joje atsispindi kultūros pažinimo ir puoselėjimo naujomis priemonėmis bei mokymosi visą gyvenimą idėjos, gerosios bibliotekinio darbo patirties sklaida, netradicinės skaitymo skatinimo iniciatyvos. Visi šie projektai sustiprino senuosius ir nutiesė naujus tiltus į partnerystę, draugystę, bendradarbiavimą. Nors Bibliotekų metai visai į pabaigą, bet mažų kultūros salelių žmonės dar turi daug planų ir sumanymų, kurių įgyvendinimui reikalingas ne tik bibliotekos lankytojų, bendraminčių, bet ir valdžios atstovų dėmesys, palaikymas. Į klausimus, kiek jo sulauksime, ar naujos idėjos bus įgyvendinamos, atsakys laikas.
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojai dėkoja visiems projektinių ir neprojektinių renginių dalyviams, partneriams, rėmėjams, kitų rajonų kolegoms, draugams ir bičiuliams už geranorišką pagalbą, nuoširdumą, dėmesį ir daugybę kitų dalykų, kurie įrodė, jog esame vieni kitiems reikalingi. Linkime visiems gražių, netrukus ateisiančių Naujų metų ir primename – Knygų namuose esate visada laukiami.


Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Gražina Daukantienė