Pradžia Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Kraštotyros naujienos

Informacija atnaujinta 2022-04-12 17:28

Skuodo rajone lankėsi mokslininkai iš Vilniaus ir Tartu universitetų

Balandžio 6–10 dienomis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra kartu su Tartu universiteto Istorijos ir Archeologijos institutu, Tartu universiteto Archeologijos katedra ir Kretingos muziejumi Padvariuose organizavo teorinį–praktinį mokslinį seminarą „Senieji laukai ir akmenų aptvarai Vakarų Lietuvoje ir Rytų Baltijos regione. Naujos tyrimų kryptys“.

     Seminare dalyvavo atstovai iš keturių institucijų: doc. dr. Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas, Archeologijos katedra), akad. prof. dr. Valter Lang (Tartu universitetas, Istorijos ir Archeologijos institutas, Estija), prof. dr. Aivar Kriiska (Tartu universitetas, Archeologijos katedra, Estija),  Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei Julius Kanarskas bei archeologė Medeina Gailiūtė (Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, kraštotyra). Seminaro metu organizuotos išvykos Skuodo ir Kretingos rajonuose, detaliai apžiūrint senųjų žemdirbystės laukų bei akmenų aptvarų struktūras, lankymosi Kretingos muziejaus fonduose metu apžiūrėti muziejuje saugomi archeologiniai radiniai iš Skuodo ir Kretingos rajonuose vykdytų archeologinių tyrimų.

     Vakarais organizuoti seminarai-aptarimai, diskutuota apie tolimesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, senųjų laukų ir aptvarų tyrimų kryptis Lietuvoje, Skuodo ir Kretingos rajonuose bei Rytų Baltijos regione.

Nuotr.: Ekspedicijos dalyviai Erslos kaime (Skuodo r.). Iš kairės: A. Kriiska, V. Lang, J. Kanarskas, A. Merkevičius.

Nuotr. M. Gailiūtės

 

   Archeologė, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, 

kraštotyrininkė Medeina Gailiūtė

 

 

Kraštiečio Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms atminti

 

   2021 metų pabaigoje, minint kraštiečio, Skuodo rajone, Budrių kaime gimusio (1911 m.) kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-ąsias metines Kretingos muziejus išleido mokslinių straipsnių rinkinį „Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms“ (sudarytoja dr. Eglė Rimkienė). Leidinyje pristatoma Igno Jablonskio, kaip Lietuvos pajūrio krašto tyrinėtojo biografija ir bibliografija, mokslinė ir kraštotyrinė veikla. Leidinyje publikuojami 2021 m. gegužės 14 dieną nuotoliniu būdu vykusios mokslinės konferencijos „Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos“, skirtos I. Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų pagrindu parengti autorių straipsniai – pristatyta I. Jablonkio asmenybė, mokslinė veikla bei naujausi archeologiniai tyrimai Kretingos rajone. Straipsnių rinkinyje pateikiamos aštuonios publikacijos, kurias parengė 14-a autorių: Kretingos muziejaus istorikas Julius Kamarskas, Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė, Vilniaus universiteto mokslininkai Lijana Muradian, Algimantas Merkevičius, Medeina Gailiūtė (dabar ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, kraštotyrininkė), Klaipėdos universiteto mokslininkai Gintautas Zabiela, Audronė Bliujienė, Tomas Rimkus, Linas Daugnora, mažosios bendrijos „Praeities tyrimų institutas“ archeologai Simonas Sprindys bei Jurgis Sadauskas.

 

Konferencijos įrašas: