Janonis Julius

Turinys


(1896-04-04 – 1917-05-30)


Lietuvių enciklopedija. T.9.- B., 1956, p.287-


Lietuvių literatūros enciklopedija.- V., 2001, p.197


Lietuvių rašytojai. T.1. A-J. –V., 1979, p.677-691


Tarybų Lietuvos enciklopedija. T.2.- V., 1986, p.101


Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.- V., 1996, p.210


Būtėnas J. Julius Janonis.- K., 1973,p.83


Būtėnas J. Julius janonis.- K., 1986, p.88


Inis L. Ave vita : apie J. Janonį.- V., 1985.-404p.


Kubilius V. Julius Janonis.- V., 1962.-438p.


Kubilius V.Julius Janonis.- V., 1970.- 308p.


Janonis J. Literatūros moksle ir kritikoje.- V., 1978, p353


Žukas V. Julius janonis : bibliogr.rodyklė.- V., 1965


Žmogus – žvaigždė.- V., 1987. –167p.


Auryla V. Lietuvių vaikų literatūra.- V., 1986, p.78-81 ; V., 1967, p.239-248


Būtėnas J. Žodis ir laikas.- V., 1979, p.234-238


Jonynas A. Gaivinanti tautosakos srovė.- V., 1979, p.222-241


Jonynas A. Prie gyvo šaltinio.- V., 1984, p.506-520


Korsakas K. Literatūros kritika.- V., 1985, p.384-420


Korsakas K. Literatūros praeitis.- V., 1983, p.397-403, 404-429, 430-433


Kubilius V. XX amžiaus lietuvių lyrika.- V., 1982, p.91-102


Kubilius V.XX amžiaus lietuvių poetai.- V., 1980, p.7-13 ( Janonio lyrikos reikšmė )


Kubilius V. XX amžiaus literatūra.- V., 1996, p.65-69


Kubilius V. Mūsų rašytojai.- V., 1958, p.5-22


Lankutis J. Rašytojų siluetai.- V., 1984 ( Revoliucinė poezijos tradicija, p27-33 )


Lietuvių literatūros istorija. T.1.- V., 1979, p.258-272


Lietuvių literatūros istorija. T.2.- V., 1958, p.543-577


Lietuvių literatūros mokslo ir kritikos chrestomatija XI klasei.- K., 1989, p.62-71


Lietuvių literatūros kritika. T.2.- V., 1972, p.783-794


Literatūra ir kalba. T.8.- V.,1966.-614 p.(Julius Janonis; apie kūrybą, p.417-543) Macevičius J. Pastovios gairės.- V., 1978, p.145-158( Gyvoji versmė : J.Janonis )


Mackevičienė A. Lietuvių literatūra.- V., 1988, p.115-117


Mieželaitis E. Čia Lietuva.- V., 1978, p.327-349 ( Žmogus – Žvaigždė )


Nastopka K. Lietuvių eilėraščio poetika.- V., 1985, p.47-51, 146-149


Pakalniškis R. Lietuvių poema.- V., 1981 ( ” Tarp siaučiančių marių ”, p.142-144;


” Rudens vidurnaktį ”, p.270-271 )


Pakalniškis R. Lietuvuų poema.- V., 1990, p.174-178, 328-329


Pranskus B. Lietuvių literatūros gretose.- V., 1959, p.454-502 ( J. Janonio literatūrinis kelias )


Radaitis V. Gyvenimo ir literatūros pakopos,- V., 1987, ( Šviesioji žvaigždė:J. Janonis, p.263-271)


Tarybinė lietuvių literatūros kritika.- V., 1980, p.88-90


Zaborskaitė V. Eilėraščio menas.- V., 1965 ( J. Janonis” Kalvis”, p.89-94;


”Naujas rytas”, p.95-106 )


Zaborskaitė V. Eilėraščio menas.- V., 2002, p. 92-98 [”Ar tu matei?”]


Zimanas G. Siluetai.- V., 1984, p.28-39 ( Internacionalizmo ir patriotizmošauklys : J. Janonis )


Geda S. J. Janonis be revoliucijos // Metai.- 1996, Nr.4, p.3-7


Kukulas V. Tokio gyvenimo idėja ; Jonaitis M. ” Gražus toks rytas antpasaulio ”, [ Janoniui J.-90] // Pergalė.- 1986m Nr.4, p.119-127


Savukynas V. Juliaus Janonio kūrybos kontekstas // Lit. ir menas.- 1998, birž.20, p.5